Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Superplastifikátory

Superplastifikátory

Produkt   Popis
SUPERPLASTIFIKÁTORY
Daracem® 151   Daracem® 151 sa požíva pri výrobe betónu s požiadavkou na vysoké počiatočné pevnosti. Daracem® 151 je vhodný pre použitie pri výrobe prefabrikátov i pri výrobe transportbetónu, pre výrobu prevzdušnených betónov a cestného betónu.
Daracem® 152   Daracem® 152 sa používa na výrobu vysoko tekutého betónu všetkých druhov a tried. Daracem® 152 je vhodný pre použitie pre výrobu prefabrikátov a výrobu transportbetónu najmä pri nízkych teplotách.
Daracem® 153   Daracem® 153 sa používa na výrobu vysoko tekutého betónu s vysokou počiatočnou pevnosťou, najmä pri výrobe prefabrikátov, pohľadových betónov a betónov s vysokou odolnosťou proti chemicky agresívnemu prostrediu. Betón modifikovaný s Daracem® 153 je obzvlášť vhodný pre náročné konštrukčné dielce ako aj pre jemné konštrukcie s vysokým obsahom výstuže, ktoré sú náročné na zhutňovanie. Daracem® 153 je taktiež vhodný pre výrobu transportbetónu a výrobu betónu pri nízkych teplotách.
Daracem® 155   Daracem® 155 sa používa na výrobu transportbetónu s tekutou konzistenciou pre zvýšenie počiatočných pevnosti betónu, pre výrobu vodotesného betónu, betónov s vysokou odolnosťou proti chemicky agresívnemu prostrediu a betónu s vysokou odolnosťou proti mrazu.
Daracem® 307   Daracem® 307 sa požíva na výrobu betónu s vysokými počiatočnými pevnosťami, pohľadového betónu, prevzdušnených betónov a betónov s vysokou odolnosť proti chemicky agresívnemu prostrediu. Je vhodný pre výrobu prefabrikátov i transportbetónu.
MIRA® 23   MIRA® 23 je určený predovšetkým na výrobu transportbetónu, betónu pre betónové konštrukcie, betónu pre podzemné stavebné konštrukcie, betónu pre plný rozsah inžinierskych stavieb, pohľadového betónu, čerpateľného betónu, vodotesného betónu a betónu odolného voči agresívnemu prostrediu.
MIRA® 24   MIRA® 24 je určený najmä na výrobu betónových stavebných dielcov zo železobetónu a predpätého betónu. Je vhodný predovšetkým na výrobu transportbetónu, betónu pre betónové konštrukcie, betónu pre podzemné stavebné konštrukcie, betónu pre plný rozsah inžinierskych stavieb, pohľadového betónu, čerpateľného betónu, vodotesného betónu a betónu odolného voči agresívnemu chemickému prostrediu.
MIRA® 25   MIRA® 25 je určený najmä na výrobu betónových stavebných dielcov zo železobetónu a predpätého betónu. Je vhodný predovšetkým na výrobu transportbetónu, betónu pre betónové konštrukcie, betónu pre podzemné stavebné konštrukcie, betónu pre plný rozsah inžinierskych stavieb, pohľadového betónu, čerpateľného betónu, vodotesného betónu a betónu odolného voči agresívnemu chemickému prostrediu.Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia