Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Superplastifikátory na báze PCE

Superplastifikátory na báze PCE

Produkt   Popis
SUPERPLASTIFIKÁTORY NA BÁZE PCE
ADVA® 175   ADVA® 175 je superplastifikátor so silným plastifikačným účinkom určený na výrobu betónu s predĺženou dobou spracovateľnosti, samohutniaceho betónu, ľahkohutniaceho betónu, vysokohodnotného transportbetónu a prefabrikovaného betónu s požiadavkami na vysokú kvalitu pohľadových povrchov.
ADVA® Flow 390   ADVA® Flow 390 je superplastifikátor so silným plastifikačným účinkom určený na výrobu betónu s predĺženou dobou spracovateľnosti, samohutniaceho betónu, ľahkohutniaceho betónu, vysokohodnotného transportbetónu a prefabrikovaného betónu s požiadavkami na vysokú kvalitu pohľadových povrchov.
ADVA® Flow 391   ADVA® Flow 391 je superplastifikátor určený na výrobu vysokohodnotných betónov v prefabrikácii s požiadavkami na vysokú kvalitu pohľadových betónov ako aj na výrobu transportbetónu. Umožňuje výrobu veľmi tekutého betónu s veľmi dobrou súdržnosťou. Vyrobené betóny sa vyznačujú rýchlym nárastom počiatočných pevností už po prvých hodinách i bez vyhrievania. Použitím ADVA® Flow 391 je možné dosiahnuť vysoké počiatočné pevnosti a zároveň predĺženú dobu spracovateľnosti, preto je výrobok vhodný aj na výrobu transportbetónu.
ADVA® Flow 435   ADVA® Flow 435 je superplastifikátor so silným plastifikačným účinkom určený na výrobu betónu s predĺženou dobou spracovateľnosti, samohutniaceho betónu, ľahkohutniaceho betónu, vysokohodnotného transportbetónu a prefabrikovaného betónu s požiadavkami na vysokú kvalitu pohľadových povrchov.
ADVA® Flow 440   ADVA® Flow 440 je superplastifikátor so silným plastifikačným účinkom určený na výrobu betónu s predĺženou dobou spracovateľnosti, samohutniaceho betónu, ľahkohutniaceho betónu, vysokohodnotného transportbetónu a prefabrikovaného betónu s požiadavkami na vysokú kvalitu pohľadových povrchov.
ADVA® Flow 474   ADVA® Flow 485 je superplastifikátor určený na výrobu vysokohodnotného transportbetónu s požiadavkami na vysokú kvalitu pohľadových betónov ako aj na výrobu prefabrikátov. Umožňuje výrobu veľmi tekutého betónu s veľmi dobrou súdržnosťou. Vyrobené betóny sa vyznačujú rýchlym nárastom počiatočných pevností už po prvých hodinách. Použitím ADVA® Flow 474 je možné dosiahnuť vysoké počiatočné pevnosti a zároveň predĺženú dobu spracovateľnosti, preto je výrobok vhodný pre výrobu transportbetónu.
ADVA® Flow 475   ADVA® Flow 475 je superplastifikátor určený na výrobu vysokohodnotného transportbetónu s požiadavkami na vysokú kvalitu pohľadových betónov ako aj na výrobu prefabrikátov. Umožňuje výrobu veľmi tekutého betónu s veľmi dobrou súdržnosťou. Vyrobené betóny sa vyznačujú rýchlym nárastom počiatočných pevností už po prvých hodinách. Použitím ADVA® Flow 475 je možné dosiahnuť vysoké počiatočné pevnosti a zároveň predĺženú dobu spracovateľnosti, preto je výrobok vhodný pre výrobu transportbetónu.
ADVA® Flow 484   ADVA® Flow 484 je superplastifikátor určený na výrobu vysokohodnotného transportbetónu s požiadavkami na vysokú kvalitu pohľadových betónov ako aj na výrobu prefabrikátov. Umožňuje výrobu veľmi tekutého betónu s veľmi dobrou súdržnosťou. Vyrobené betóny sa vyznačujú rýchlym nárastom počiatočných pevností už po prvých hodinách. Použitím ADVA® Flow 484 je možné dosiahnuť vysoké počiatočné pevnosti a zároveň predĺženú dobu spracovateľnosti, preto je výrobok vhodný pre výrobu transportbetónu.
ADVA® Flow 485   ADVA® Flow 485 je superplastifikátor určený na výrobu vysokohodnotného transportbetónu s požiadavkami na vysokú kvalitu pohľadových betónov ako aj na výrobu prefabrikátov. Umožňuje výrobu veľmi tekutého betónu s veľmi dobrou súdržnosťou. Vyrobené betóny sa vyznačujú rýchlym nárastom počiatočných pevností už po prvých hodinách. Použitím ADVA® Flow 485 je možné dosiahnuť vysoké počiatočné pevnosti a zároveň predĺženú dobu spracovateľnosti, preto je výrobok vhodný pre výrobu transportbetónu.
ADVA® Cast 167   ADVA® Cast 167 je superplastifikátor určený na výrobu prefabrikátov s požiadavkami na vysokú kvalitu pohľadových betónov. Umožňuje výrobu veľmi tekutého betónu, samohutniacéch a ľahkohutniacích betónov s veľmi dobrou súdržnosťou a extrémne rýchlym nárastom počiatočných pevností už po prvých hodinách i bez vyhrievania betónu.Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia