Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Superplastifikátory na báze PCE > ADVA® Cast 167

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

ADVA® Cast 167

Vysokoúčinný superplastifikátor pre výrobu betónu s veľmi vysokými počiatočnými pevnosťami a pre výrobu samohutniacich (SCC) a ľahkohutniacich betónov (ECC).


Superplastifikátor do betónu podľa EN 934-2: T 3.1/3.2
Použitie Superplastifikátor ADVA® Cast 167 je určený na veľkú prefabrikáciu, na výrobu vysokohodnotných betónov s požiadavkami na vysokú kvalitu pohľadových betónov. Umožňuje výrobu veľmi tekutého betónu s veľmi dobrou súdržnosťou a rýchlym nárastom počiatočných pevností už po prvých hodinách.
Technické použitie Účinná zložka polykarboxylát
Skupenstvo Kvapalina
Farba Žltohnedá
Obsah sušiny 30,5 ± 1,5 m.-%
Hustota 1,06 ± 0,02 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0 oC
pH - hodnota 5,5 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 1,0 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 3,0 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1060-kg kontajner; 210-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Účinok a pôsobenie ADVA® Cast 167 sú odlišné od tradičných výrobkov. Pôsobením molekúl, ktoré sú viazané na povrchu cementových častíc, sa medzi týmito časticami vytvára priestor. Proces hydratácie cementu sa začína veľmi rýchlo a zrastanie ihlových kryštálov sa spomaľuje. Tým sa značne predlžuje spracovateľnosť betónu a súčasne sa zvyšuje nárast počiatočných pevností betónu. Kvôli silnej kohézii betón nie je ani „lepkavý“ ani „ťahavý“ a ľahko sa spracováva.
Dávkovanie Pri dávkovaní prísady vo výrobni doporučujeme pridať ADVA® Cast 167 súčasne so zámesovou vodou alebo ako poslednú dávkovanú zložku so zvyškom zámesovej vody. Vyžaduje mierne predĺženú dobu miešania min. 60 sekúnd v závislosti od intenzity miešania.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 07/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia
Aenean malesuada augue sit amet velit. Donec ante. Etiam sed dolor vel lacus consectetur rutrum. Duis malesuada nibh imperdiet risus. Vestibulum arcu. Proin mollis. Morbi tristique elit a magna. Aliquam facilisis turpis sit amet dolor.