Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prísady do podláh > ADVA® Floor 250

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (44kb)

ADVA® Floor 250

Prísada novej generácie do betónových podláh


 
Popis

ADVA® Floor 250 je prísada novej generácie do betónových podláh, ktorá sa vyznačuje kombináciou vlastností zlepšujúcich spracovateľnosť a pevnosť betónu pomocou technológie polykarboxylátov s osvedčenou redukciou zmrašťovania betónu Grace. Táto jedinečná a patentovaná technológia umožňuje veľmi dobrú spracovateľnosť betónu, konečnú úpravu betónu a konečné technické parametre betónových podláh. ADVA® Floor
250 je v súlade s EN 934-2: T3.1/3.2.

REDUKCIA TRHLÍN
Dlhodobé zmrašťovanie redukuje o 40-50%, vo veľkej miere znižuje riziko vzniku trhlín v podlahe
· REDUKCIA KRÚTENIA ADVA® Floor 250 redukuje
primárnu príčinu ohýbania (krútenia) hrán podláh
· ZVÄČŠENIE VZDIALENOSTI ŠPÁR
Účinne redukuje zmrašťovanie, čím umožňuje zväčšenie
vzdialeností špár
· ZLEPŠENÁ SPRACOVATEĽNOSŤ
V závislosti od dávkovania, ADVA® Floor 250 premení nízku až strednú spracovateľnosť betónu na vysokú s ľahko
spracovateľným betónom
· ZLEPŠUJE KONEČNÉ VLASTNOSTI
Betón, obsahujúci ADVA® Floor 250 má výrazne zlepšené svoje konečné vlastnosti
· NEUTRÁLNA DOBA TUHNUTIA
ADVA® Floor 250 má neutrálnu dobu tuhnutia a znižuje riziko vzniku lokálnych miest alebo premenlivého tuhnutia betónu
· ZVYŠUJE ŽIVOTNOSŤ
Chemické zloženie ADVA® Floor 250 výrazne znižuje vodný
súčiniteľ, čo vedie k významnému nárastu ohybovej pevnosti,
pevnosti v tlaku a redukcii priepustnosti.

Pomer dávkovania
Rozsah: 1000 ml – 2000 ml / 100 kg cementu (1,0 % - 2,0 % z hm. cementu). Podobne ako pri väčšine výrobkov tohto druhu, účinnosť prísady ADVA® Floor 250 je závislá od dávkovaného množstva a špecifickej povahy betónu a jeho vstupných zložiek. Preto je potrebné, aby sa účinok výrobku odskúšal priamo na betonárni pri použití materiálov z betonárne, aby sa tým stanovilo optimálne dávkovanie a zistil
účinok na spracovateľnosť betónu a vlastnosti betónu ako sú
kohézia, zachovanie spracovateľnosti, segregácia,vlastnosti tuhnutia, nadobudnutie počiatočnej pevnosti, konečná
pevnosť v tlaku a zmrašťovanie. V prípade takéhoto testovania odporúčame dávku 1,5 % ADVA® Floor 250 z hmotnosti cementu. Odporúčame konzultáciu s naším
technickým oddelením.

Kompatibilita s cementmi
ADVA® Floor 250 môže byť vo všeobecnosti použitá so všetkými typmi portlandských cementov. Je tiež účinná v betónoch, ktoré obsahujú elektrárenský popolček
alebo mletú vysokopecnú trosku.

Kompatibilita s inými prísadami
ADVA® Floor 250 je plne kompatibilná s inými materiálmi,
ktoré sa bežne používajúv podlahovom betóne, vrátane
kremičitého úletu, vsypov, polypropylénových vlákien ako sú
Grace Cemfiber™, syntetických štrukturálnych vlákien ako
STRUX 90/40 a oceľových vlákien – bez obmedzenia ich
funkčnosti. Každá prísada sa musí pridávať samostatne.
Účinnosť ADVA® Floor 250 môže byť ovplyvnená prítomnosťou iných prísad a doporučujeme
Vám v takomto prípade konzultáciu s naším technickým
oddelením

Spôsob použitia
ADVA® Floor 250 sa dodáva pripravená priamo na použitie. Na betonárni by mala byť pridaná po tom, čo bola do betónu pridaná väčšina zámesovej vody. Po pridaní ADVA® Floor 250 sa doporučuje ďalší najmenej 2- minútový cyklus miešania, aby sa prísada mohla efektívne rozptýliť do celej zmesi. Ak sa ADVA® Floor 250 pridáva do domiešavača priamo na stavbe, mala by byť dávkovaná dávkovacím zariadením. V prípade, že sa aj oceľové vlákna pridávajú priamo na stavbe, doporučuje sa, aby ste ADVA® Floor 250 pridali do domiešavača ako prvú a miešali na maximálných otáčkách 2-5 minút pred tým, ako pridáte oceľové vlákna.

Skladovanie ADVA® Floor 250 neobsahuje žiadne horľavé látky Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením
mrazu.
Balenie ADVA® Floor 250 sa dodáva v 200-litrových nevratných sudoch alebo 1000-litrových vratných kontajneroch IBC.
Bezpečnosť Pozri kartu bezpečnostných údajov
 
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia