Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Superplastifikátory na báze PCE > ADVA® Flow 390

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

ADVA® Flow 390

Vysoko účinný plastifikátor s predĺženým časom pôsobenia na výrobu samohutniacich betónov (SCC) a ľahkohutniacich betónov (ECC).


Plastifikátor do betónu podľa EN 934-2: T 2
Superplastifikátor do betónu podľa EN 934-2: T 3.1/3.2
Použitie Superplastifikátor so silným plastifikačným účinkom ADVA® Flow 375 je určený na výrobu betónu s predĺženou dobou spracovateľnosti, samohutniaceho betónu (SCC), ľahkohutniaceho betónu (ECC), vysokohodnotného transportbetónu a prefabrikovaného betónu s požiadavkami na vysokú kvalitu pohľadových povrchov.
Technické použitie Účinná zložka polykarboxylát
Skupenstvo Kvapalina
Farba Bledohnedá
Obsah sušiny 20,0 ± 1,0 m.-%
Hustota 1,05 ± 0,02 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0 oC
pH - hodnota 7,0 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 1,5 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 3,75 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1040-kg kontajner; 210-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Účinok a pôsobenie ADVA® Flow 390 sú odlišné od tradičných výrobkov. Pôsobením molekúl, ktoré sú viazané na povrchu cementových častíc, sa medzi týmito časticami vytvára priestor. Proces hydratácie cementu začína veľmi rýchlo a zrastanie ihlových kryštálov sa spomaľuje. Tým sa predlžuje spracovateľnosť betónu a súčasne sa zvyšuje nárast počiatočných pevností betónu. Hodnota vodného súčiniteľa sa môže znížiť.
Dávkovanie Pri dávkovaní prísady vo výrobni doporučujeme pridať ADVA® Flow 390 súčasne so zámesovou vodou alebo ako poslednú dávkovanú zložku so zvyškom zámesovej vody. Vyžaduje mierne predĺženú dobu miešania min. 45 - 60 sekúnd. Pri dodatočnom pridaní prísady ADVA® Flow 390 priamo do autodomiešavača je nutné dodržať dobu miešania 1 min/1m3, minimálne 5 min/autodomiešavač.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia