Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Superplastifikátory na báze PCE > ADVA® Flow 435

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

ADVA® Flow 435

Vysoko účinný superplastifikátor s predĺženým časom pôsobenia pre výrobu samohutniacich (SCC), ľahkohutniacich (ECC) betónov.


Plastifikátor do betónu podľa EN 934-2: T 2
Superplastifikátor do betónu podľa EN 934-2: T 3.1/3.2
Použitie Superplastifikátor so silným plastifikačným účinkom ADVA® Flow 435 je určený na výrobu betónu s predĺženou dobou spracovateľnosti, samohutniaceho betónu (SCC), ľahkohutniaceho betónu (ECC), vysokohodnotného transportbetónu a prefabrikovaného betónu s požiadavkami na vysokú kvalitu pohľadových povrchov.
Technické použitie Účinná zložka polykarboxylát
Skupenstvo Kvapalina
Farba Bledohnedá
Obsah sušiny 27,4 ± 1,3 m.-%
Hustota 1,06 ± 0,02 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0 oC
pH - hodnota 5,5 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 1,5 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 2,5 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1060-kg kontajner; 210-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Účinok a pôsobenie ADVA® Flow 435 je odlišné od tradičných výrobkov. Pôsobením molekúl, ktoré sú viazané na povrchu cementových častíc, sa medzi týmito časticami vytvára priestor. Proces hydratácie cementu začína veľmi rýchlo a zrastanie ihlových kryštálov sa spomaľuje. Tým sa predlžuje spracovateľnosť betónu a súčasne sa zvyšuje nárast počiatočných pevností betónu. Hodnota vodného súčiniteľa sa môže znížiť.
Dávkovanie Pri dávkovaní prísady vo výrobni doporučujeme pridať ADVA® Flow 435 súčasne so zámesovou vodou alebo ako poslednú dávkovanú zložku so zvyškom zámesovej vody. Vyžaduje mierne predĺženú dobu miešania (min. 45-60 sekúnd). Pri dodatočnom pridaní prísady ADVA® Flow 435 priamo do autodomiešavača je nutné dodržať dobu miešania 1min/1m3, minimálne 5 min/autodomiešavač.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia