Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Superplastifikátory na báze PCE > ADVA® Flow 485

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (44kb)

ADVA® Flow 485

Vysoko účinný špeciálny superplastifikátor pre výrobu betónu s predĺženou dobou spracovateľnosti a rýchlym nárastom počiatočných pevností, pre výrobu SCC a ECC.


Plastifikátor do betónu podľa EN 934-2: T 2
Superplastifikátor do betónu podľa EN 934-2: T 3.1/3.2
Použitie Superplastifikátor ADVA® Flow 485 je určený na výrobu vysokohodnotného transportbetónu s požiadavkami na vysokú kvalitu pohľadových betónov ako aj na výrobu prefabrikátov. Umožňuje výrobu veľmi tekutého betónu s veľmi dobrou súdržnosťou. Vyrobené betóny sa vyznačujú rýchlym nárastom počiatočných pevností už po prvých hodinách. Použitím ADVA® Flow 485 je možné dosiahnuť vysoké počiatočné pevnosti a zároveň predĺženú dobu spracovateľnosti, preto je výrobok vhodný pre výrobu transportbetónu.
Technické použitie Účinná zložka polykarboxylát
Skupenstvo Kvapalina
Farba Svetložltý
Obsah sušiny 30,5 ± 1,5 m.-%
Hustota 1,06 ± 0,02 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0 oC
pH - hodnota 5,0 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 0,5 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 3,0 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1060-kg kontajner; 210-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Účinok a pôsobenie ADVA® Flow 485 je odlišné od tradičných výrobkov. Pôsobením molekúl, ktoré sú viazané na povrchu cementových častíc, sa medzi týmito časticami vytvára priestor. Proces hydratácie cementu začína veľmi rýchlo a zrastanie ihlových kryštálov sa spomaľuje. Tým sa značne predlžuje spracovateľnosť betónu a súčasne sa zvyšuje nárast počiatočných pevností betónu. Dobrá kohézia prísady zabezpečuje rýchle vmiešanie do betónovej zmesi. Následkom silnej kohézie betón nie je ani „lepkavý“, ani „ťahavý“ a ľahko sa s ním manipuluje.
Dávkovanie Pri dávkovaní prísady vo výrobni doporučujeme pridať ADVA® Flow 485 súčasne so zámesovou vodou alebo ako poslednú dávkovanú zložku so zbytkom zámesovej vody. Doba miešania po pridaní prísady je závislá od intenzity miešania. Vyžaduje mierne predĺženú dobu miešania min. 60 sekúnd. Pri dodatočnom pridaní prísady ADVA® Flow 485 priamo do autodomiešavača je nutné zabezpečiť rovnomerné
rozptýlenie prísady a dodržať dobu miešania 1min/1m3, minimálne 5 min/autodomiešavač.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 07/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia