Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Vysprávkové materiály > BETEC 300

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (140kb)

BETEC® 300

Zušľachtená kozmetická malta so syntetickými vláknami
Popis produktu
Zušľachtená veľmi jemná stierková hmota BETEC 300 s obsahom syntetických vlákien sa používa ako štrukturálna oprava betónu, výplň na uzatvorenie/zarovnanie pórov a malých dutín ako aj na odlúpené hrany betónu. BETEC 300 svetlo/tmavošedý neobsahuje chloridy ani hlinitanové cementy. Vyznačuje sa veľmi dobrou priľnavosťou k podkladu a výbornou schopnosťou zadržiavať vodu. Hmota je naviac vystužená syntetickými vláknami. Povrch nanesenej zmesi sa ľahko vyhladí pomocou bežného náradia. Je možné použiť aj hubku. Hmota sa na povrch pracovného náradia nelepí!
BETEC 300 svetlo-/tmavošedý čiara zrnitosti < 0,15 mm; hrúbka vrstvy 0 – 5 mm (je možné nanášať vo vrstvách niekoľko centimetrov; roztiahnuté na nulu)

Oblasti použitia
Veľmi jemná stierková hmota BETEC 300 sa používa v konštrukčnej oblasti inžinierskeho staviteľstva na opravy. Hlavné oblasti použitia:
Opravy prefabrikátov
Vyspravovanie odlúpených hrán
Vypĺňanie dutín
Opravy chybných miest
Uzatvorenie pórov a dutín

Pokyny pre spracovanie
Cementové materiály BETEC sa rozmiešajú vo vhodnej miešačke. Ako alternatíva sa môže použiť elektrická maloobrátková miešačka s jednoduchým alebo dvojitým rozplavovacím miešadlom, pričom je potrebné, aby miešadlo bolo celkom ponorené do celého množstva zmesi. Bezhrudková a homogénna zmes sa dosiahne tým, že sa do cca. 4/5 pripraveného potrebného množstva vody za stáleho miešania pridá prášková zmes, po pridaní práškových komponentov a po cca. 2 minútovom miešaní sa pridá zvyšné množstvo vody (Pozor: podľa požadovanej konzistencie použiť vždy cca. o 10% menej vody ako je uvedená maximálna hodnota). Celkový čas miešania je závislý od miešacieho zariadenia, minimálne však 3 minúty. Rozmiešaný materiál tým vykazuje homogénnu konzistenciu. Namiešaná a homogénna zmes sa nanáša ihneď, t.j. čerstvá na čerstvú, jedným, poprípade viacerými pracovnými krokmi, (na predtým nanesenú adhéznu vrstvu z toho istého materiálu)


Technické údaje BETEC 300
zrnitosť mm < 0,15
vrstva zálievky mm 0 – 5
(je možné nanášať vo vrstvách niekoľko centimetrov;
roztiahnuté na nulu)
hustota čerstvej malty kg/dm3 1,95
rozpínavosť % cca. 10-20
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca. 30
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 5,4-5,8
kalkulačné množstvo kg/m3 1.600
konzistencia mäkká plastická
farebný odtieň svetlošedý / tmavošedý
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 10,0
7 dňoch 15,0
28 dňoch 25,0
* skladovanie skúšobných telies (klimatické podmienky 20oC, 50% relatívna vlhkosť)
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby

Príprava podkladu
Minerálny (betónový) podklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty a ostatných častí, ktoré by mohli znížiť priľnavosť malty, až po jadrový betón. Pripravený podklad musí byť dostatočne drsný – kapiláry musia byť otvorené. Pripravený materiál sa aplikuje na vlhký podklad, suchý podklad je potrebné zvlhčovať, tak dlho, pokiaľ nie je nasýtený vodou (min. 4 hodiny). Povrchová vrstva podkladu musí byť v dobe nanášania len „matne vlhká“, preto je potrebné z podkladu odstrániť stojacu vodu, ktorá sa nahromadila v dôsledku zvlhčovania. Podklad nesmie byť zamrznutý a musí byť chránený proti mrazu. Pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy podkladu musí byť v priemere 1,0 N/mm2.

Ošetrenie povrchu
Ošetrovanie hotovej vrstvy sa robí ako u všetkých hydraulicky tuhnúcich cementových mált, napr. pomocou vlhkosť udržujúcej jutoviny, prekrytím fóliami.

Pri prekrytí nepriepustnými fóliami je potrebné vhodnými prostriedkami zabrániť prehriatiu, napr. vlhčením vodou. Priemerná doba ošetrovania je najmenej 5 dní. Ošetrovanie hotovej vrstvy musí nasledovať čo najskôr, najneskôr však po začiatku tuhnutia povrchu malty. Alternatívne je možné použiť ochranný materiál proti odparovaniu.


Forma dodania: balenie 20 kg

Skladovanie
Suché, originálne uzatvorené balenie, chránené pred mrazom, je použiteľné po dobu 12 mesiacov.Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia