Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Vysprávkové materiály > BETEC 301, 302

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (136kb)

BETEC® 301, 302

Zušľachtená kozmetická malta so syntetickými vláknami
Popis produktu
Zušľachtené cementové malty BETEC 301 (normálne tuhnúca) a BETEC 302 (rýchlo tuhnúca) s obsahom syntetických vlákien sa používajú ako kozmetické malty na štrukturálnu opravu betónu. Kozmetické malty BETEC 301 a BETEC 302 neobsahujú chloridy ani hlinitanové cementy. Vyznačujú sa veľmi dobrou priľnavosťou k podkladu a výbornou schopnosťou zadržiavať vodu. Kozmetické malty sú na viac vystužené syntetickými vláknami. Rýchlo tuhnúca kozmetická malta BETEC 302 sa môže používať opakovanými pracovnými postupmi aj pri väčších odlúpených hranách betónových prvkov.
BETEC 301, zrnitosť 0 – 0,35mm, hrúbka vrstvy 2 – 5mm
BETEC 302, zrnitosť 0 – 0,35mm, hrúbka vrstvy 2 – 5mm

Oblasti použitia
Normálne a rýchlo tuhnúce zušľachtené kozmetické malty BETEC 301 a 302 sa používajú v konštrukčnej oblasti inžinierskeho staviteľstva na opravy.
K hlavným oblastiam patria:
Opravy prefabrikátov
Vyspravovanie odlúpených hrán
Vypĺňanie dutín
Opravy chybných miest
Uzatvorenie pórov a dutín

Pokyny pre spracovanie
Cementové materiály BETEC sa rozmiešajú vo vhodnej miešačke. Ako alternatíva sa môže použiť elektrická maloobrátková miešačka s jednoduchým alebo dvojitým rozplavovacím miešadlom, pričom je potrebné, aby miešadlo bolo celkom ponorené do celého množstva zmesi.

Bezhrudková a homogénna zmes sa dosiahne tým, že sa do cca. 4/5 pripraveného potrebného množstva vody za stáleho miešania pridá prášková zmes, po pridaní práškových komponentov a po cca. 2 minútovom miešaní sa pridá zvyšné množstvo vody (Pozor: podľa požadovanej konzistencie použiť vždy cca. o 10% menej vody ako je uvedená maximálna hodnota). Celkový čas miešania je závislý od miešacieho zariadenia, minimálne však 4 minúty. Rozmiešaný materiál sa vyznačuje homogénnou konzistenciou. Takto pripravený a homogénne rozmiešaný materiál BETEC sa nanáša v jednom, poprípade vo viacerých pracovných krokoch.

Technické údaje BETEC 301
zrnitosť mm 0-0,35
vrstva zálievky mm 2-5
hustota čerstvej malty kg/dm3 1,9
rozpínavosť % cca. 0,5
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca. 30
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 5,0
kalkulačné množstvo kg/m3 1.490
konzistencia plastická
farba šedá
pevnosť v ťahu za ohybu* N/mm2 po 1 dni 5,0
7 dňoch 6,5
28 dňoch 9,0
90 dňoch 9,0
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 43,0
7 dňoch 55,0
28 dňoch 60,0
90 dňoch 61,0
* skladovanie skúšobných telies (klimatické podmienky 20oC, 50% relatívna vlhkosť)
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby

Technické údaje BETEC 301
zrnitosť mm 0-35
vrstva zálievky mm 2-5
hustota čerstvej malty kg/dm3 1,8
rozpínavosť % cca. 0,5
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca. 30
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 5,2
kalkulačné množstvo kg/m3 1.550
konzistencia plastická
farba šedá
pevnosť v ťahu za ohybu* N/mm2 po 1 dni 3,5
7 dňoch 6,0
28 dňoch 8,0
90 dňoch 8,0
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 20,5
7 dňoch 35,0
28 dňoch 43,0
90 dňoch 45,0
* skladovanie skúšobných telies (klimatické podmienky 20oC, 50% relatívna vlhkosť)
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby

Príprava podkladu
Minerálny (betónový) podklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty a statných častí, ktoré by mohli znížiť priľnavosť malty, až po jadrový betón. Pripravený podklad musí byť dostatočne drsný – kapiláry musia byť otvorené. Pripravený materiál sa aplikuje na vlhký podklad, suchý podklad je potrebné zvlhčovať, tak dlho, pokiaľ nie je nasýtený vodou (min. 4 hodiny). Povrchová vrstva podkladu musí byť v dobe nanášania len „matne vlhká“, preto je potrebné z podkladu odstrániť stojacu vodu, ktorá sa nazhromaždila počas zvlhčovania. Podklad nesmie byť zamrznutý a musí byť chránený proti mrazu. Pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy podkladu musí byť v priemere 1,0 N/mm2.

Ošetrenie povrchu
Ošetrovanie hotovej vrstvy sa robí tak, ako u všetkých hydraulicky tuhnúcich cementových mált, napr. pomocou vlhkosť udržujúcej jutoviny, prekrytím fóliami. Pri prekrytí nepriepustnými fóliami je potrebné vhodnými prostriedkami zabrániť prehriatiu, napr. vlhčením vodou. Priemerná doba ošetrovania je najmenej 5 dní. Ošetrovanie hotovej vrstvy musí nasledovať čo najskôr, najneskôr však po začiatku tuhnutia povrchu malty. Alternatívne je možné použiť ochranný materiál proti odparovaniu.


Forma dodania: balenie 20 kg

Skladovanie
Suché, originálne uzatvorené balenie, chránené pred mrazom, je použiteľné po dobu 12 mesiacov.Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia