Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Superplastifikátory > Daracem® 151

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

Daracem® 151

Superplastifikátor so silným plastifikačným účinkom pre výrobu prefabrikátov a transportbetónu.


Superplastifikátor do betónu podľa EN 934-2: T 3.1/3.2
Použitie Daracem® 151 je určený na výrobu betónu s vysokou počiatočnou pevnosťou a v prefabrikácii. Betón modifikovaný s Daracem® 151 je obzvlášť vhodný na náročné konštrukčné dielce, ako aj pre konštrukcie s vysokým stupňom vystuženia, ktoré sú náročné na zhutňovanie. Je taktiež možné použiť ho pri výrobe transportbetónu a cestného betónu.
Technické použitie Účinná zložka Naftalén / Melamín sulfonát
Skupenstvo Kvapalina
Farba Hnedá
Obsah sušiny 25,4 ± 1,3 m.-%
Hustota 1,14 ± 0,03 g/cm3
Bod tuhnutia cca. -1 oC
pH - hodnota 9,0 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 4,0 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok je možné po rozmrazení a intenzívnom premiešaní znovu použiť.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 3,36 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1140-kg kontajner; 235-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Daracem® 151 silno redukuje dávku zámesovej vody, má silný plastifikačný účinok bez spomaľovacieho efektu. Je vhodný najmä na výrobu betónov s vysokou počiatočnou pevnosťou a pre výrobu prefabrikovaného betónu.
Dávkovanie Pri dávkovaní prísady vo výrobni doporučujeme pridať Daracem® 151 súčasne so zámesovou vodou alebo ako poslednú dávkovanú zložku so zvyškom zámesovej vody. Vyžaduje mierne predĺženú dobu miešania (min. 45-60 sekúnd). Pri dodatočnom pridaní prísady Daracem® 151 priamo do autodomiešavača je nutné dodržať dobu miešania 1min/1m3, minimálne 5 min/autodomiešavač.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia