Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Superplastifikátory > Daracem® 153

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

Daracem® 153

Superplastifikátor so silným plastifikačným účinkom bez spomaľovacieho účinku na výrobu prefabrikátov.


Superplastifikátor do betónu podľa EN 934-2: T 3.1/3.2
Použitie Daracem® 153 je určený predovšetkým na výrobu vysokokvalitného betónu s výrazným účinkom na ztekutenie a nárast počiatočných pevnosti betónu. Betón modifikovaný s Daracem® 153 je obzvlášť vhodný na náročné betónové konštrukcie, veľkú prefabrikáciu pri požiadavke vyššieho stupňa konzistencie betónu.
Technické použitie Účinná zložka Naftalén / Melamín sulfonát
Skupenstvo Kvapalina
Farba Hnedá
Obsah sušiny 39,6 ± 2,0 m.-%
Hustota 1,23 ± 0,03 g/cm3
Bod tuhnutia cca. -1 oC
pH - hodnota 8,0 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 8,5 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok je možné po rozmrazení a intenzívnom premiešaní znovu použiť.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 3,32 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1230-kg kontajner; 250-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Daracem® 153 silno redukuje dávku zámesovej vody, má silný plastifikačný účinok bez spomaľovacieho efektu. Je vhodný najmä pri výrobe betónov s vysokou počiatočnou pevnosťou a pri výrobe prefabrikovaného betónu.
Dávkovanie Pri dávkovaní prísady vo výrobni doporučujeme pridať Daracem® 153 súčasne so zámesovou vodou alebo ako poslednú dávkovanú zložku so zvyškom zámesovej vody. Vyžaduje mierne predĺženú dobu miešania (min. 45-60 sekúnd).
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia