Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Superplastifikátory > Daracem® 307

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

Daracem® 307

Superplastifikátor bez vedľajšieho spomaľovacieho účinku.


Superplastifikátor do betónu podľa EN 934-2: T 3.1/3.2
Použitie Daracem® 307 je určený pre výrobu vysokohodnotného betónu a tekutého betónu pri výrobe prefabrikátov. V kombinácií s Darex® AEA W je obzvlášť vhodný na výrobu betónu odolného voči mrazu a chemickým rozmrazovacím látkam.
Technické použitie Účinná zložka Melamín sulfonát
Skupenstvo Kvapalina
Farba Bezfarebná až mierne nažltnutá
Obsah sušiny 20,0 ± 1,0 m.-%
Hustota 1,12 ± 0,03 g/cm3
Bod tuhnutia cca. -1 oC
pH - hodnota 10,5 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 4,0 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok je možné po rozmrazení a intenzívnom premiešaní znovu použiť.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 5,00 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1100-kg kontajner; 230-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Daracem® 307 má silný plastifikačný účinok a dispergačne pôsobí na jemné zložky betónu už pri nízkych dávkach. Hydratácia cementu je tak efektívnejšia a zvlhčenie zložiek betónu je zlepšené, čo robí betón homogénnejší. Zabraňuje segregácií a „krvácaniu“ betónu.
Daracem® 307 neprevzdušňuje betón a nemá žiadne negatívne vedľajšie účinky. Daracem® 307 je vhodný na výrobu vysokohodnotných pohľadových a čerpateľných betónov. Nepôsobí na spomalenie tuhnutia betónu, vysoko redukuje množstvo zámesovej vody a zvyšuje počiatočnú pevnosť betónu. Je obzvlášť vhodný na výrobu betónových dielcov s vysokou počiatočnou pevnosťou.
Dávkovanie Pri dávkovaní prísady vo výrobni doporučujeme pridať Daracem® 307 súčasne so zámesovou vodou alebo ako poslednú dávkovanú zložku so zvyškom zámesovej vody. Vyžaduje mierne predĺženú dobu miešania (min. 45-60 sekúnd). Pri dodatočnom pridaní prísady Daracem® 307 priamo do autodomiešavača je nutné dodržať dobu miešania 1min/1m3, minimálne 5 min/autodomiešavač.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia