Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Tesniace prísady > Darapel® NL

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (36kb)

Darapel® NL

Tesniaca prísada do betónu.


Tesniaca prísada do betónu podľa EN 934-2: T 9
Použitie Darapel® NL je určený na použitie pri výrobe betónov a mált na zníženie absorpcie vody v kapilárach. Je vhodný predovšetkým na výrobu betónu do základov, betónových prvkov (výrobkov), konštrukčných častí, ktoré musia byť chránené pred dažďom, povrchovou vodou, stúpajúcou vlhkosťou a priesakom vody.
Technické použitie Účinná zložka Soli mastnej kyseliny
Skupenstvo Kvapalina
Farba Biela až nažltnutá
Obsah sušiny 50,0 ± 2,5 m.-%
Hustota 1,03 ± 0,02 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0 oC
pH - hodnota 10,5 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 5,0 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 1,00 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 950-kg kontajner; 100-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Účinnou zložkou Darapel® NL je soľ mastnej kyseliny. Táto látka sa pridáva do betónu jemným rozptyľovaním a preto má impregnačný (vodotesný) účinok. Kapilárne nasávanie pórov je znížené. Použitie výrobku má za následok oveľa homogénnejšiu betónovú zmes, ktorá sa ľahšie zhutňuje. Odolnosť voči mrazu a rozmrazovacím látkam sa zlepší.
Dávkovanie Darapel® NL doporučujeme pridávať do transportbetónu. Pomalé rozptýlenie do betónovej zmesi je veľmi dôležité. Pred použitím je potrebné výrobok dôkladne premiešať.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia