Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Urýchľovače > Daraset® 303

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

Daraset® 303

Bezchloridový urýchľovač tvrdnutia s protimrazovými účinkami pre výrobu betónu a malty.


Urýchľovač do betónu podľa EN 934-2: T 7
Použitie Daraset® 303 je bezchloridová tekutá prísada urýchľujúca tvrdnutie betónu na výrobu betónu a na betonáž počas zimného obdobia. Daraset® 303 umožňuje betónovanie pri teplotách max. do -15 oC pri dodržiavaní opatrení potrebných na betonáž pri nízkych a záporných teplotách. Teplota vyrobeného čerstvého betónu by nemala klesnúť pod +5 oC. Kamenivo nesmie byť zamrznuté a debnenie, formy a podklad nesmú byť namrznuté. Množstvo zámesovej vody by malo byť znížené na minimálnu možnú dávku (napr. použitím suparpastifikátora rady ADVA). Obsah cementu by nemal byť nižší ako 300 kg/m3.
Technické použitie Účinná zložka Calcium Nitrát
Skupenstvo Kvapalina
Farba Bezfarebná
Obsah sušiny 23,0 ± 1,15 m.-%
Hustota 1,19 ± 0,03 g/cm3
Bod tuhnutia cca. -10 oC
pH - hodnota 8,5 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 0,50 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok je možné po rozmrazení a intenzívnom premiešaní znovu použiť.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 4,00 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1190-kg kontajner; 240-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Daraset® 303 umožňuje betónovanie a manipuláciu s maltou pri nízkych a záporných teplotách. Má urýchľovací účinok na tvrdnutie betónu, čo vedie k vysokej počiatočnej pevnosti. Z tohto dôvodu sa betón stáva odolnejším voči prvým mrazom, najmä ak ide o čerstvý betón.
Dávkovanie Daraset® 303 sa pridáva do zámesovej vody alebo priamo do hotového čerstvého betónu. Pri dodatočnom pridaní do autodomiešavača musí byť zaručené rovnomerné rozptýlenie tekutého prostriedku. Čas miešania min 1min/m3, najmenej však 5 minút/autodomiešavač. Daraset® 303 sa musí dávkovať oddelene od ostatných prísad.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 12/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia