Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Urýchľovače > Daraset® 310

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (44kb)

Daraset® 310

Bezchloridový urýchľovač tvrdnutia betónu so silným plastifikačným účinkom.


Urýchľovač do betónu podľa EN 934-2: T 7
Použitie Daraset® 310 je bezchloridový urýchľovač tvrdnutia betónu so silným plastifikačným účinkom určený hlavne na výrobu betónov pri nízkych (pod +5 oC) a záporných teplotách (do -15oC) a na výrobu prefabrikovaných dielcov. Urýchľuje nárast počiatočných pevností betónu a zvyšuje konečné pevnosti betónu.
Technické použitie Účinná zložka Nitrát / Naftalénsulfonát
Skupenstvo Kvapalina
Farba Hnedá
Obsah sušiny 41,0 ± 2,1 m.-%
Hustota 1,32 ± 0,03 g/cm3
Bod tuhnutia cca. -10 oC
pH - hodnota 6,0 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 2,0 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok je možné po rozmrazení a intenzívnom premiešaní znovu použiť.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 4,00 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1150-kg kontajner; 240-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Daraset® 310 znižuje dávku zámesovej vody a má silný plastifikačný účinok. Daraset® 310 dispergačne pôsobí na jemné zložky betónu, hydratácia cementu je tak efektívnejšia a zvlhčenie zložiek betónu je zlepšené, následkom čoho je betón homogénnejší. Zabraňuje segregácií a „krvácaniu“ betónu. Daraset® 310 súčasne urýchľuje hydratáciu cementu a tým je nárast pevností betónu urýchlený. Daraset® 310 je možné použiť pri výrobe betónu do – 15oC pri dodržiavaní opatrení pre výrobu betónu pri nízkych a záporných teplotách.
Dávkovanie Doporučené dávkovanie Daraset® 310 v závislosti od teploty vzduchu:

Teplota vzduchu   dávka prísady (litre / 100 kg cementu)
+5 oC do -5 oC   0,8 – 1,2
-5 oC do -10 oC   1,2 – 1,5
pod -10 oC   1,5 – 2,3

Pri dávkovaní vo výrobni doporučujeme dávkovať Daraset® 310 súčasne s vodou, najlepšie však po pridaní všetkých komponentov. Čas potrebný na premiešanie po pridaní produktu je závislý od rýchlosti miešania, pričom by minimálny čas miešania nemal byť menej ako 45-60 sekúnd. Pri dodatočnom pridaní do autodomiešavača musí byť zaručené rovnomerné rozptýlenie tekutého prostriedku. Čas miešania by mal byť 1 minúta na m3, najmenej však 5 minút.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 12/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia