Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Spomaľovače > Daratard® 25

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

Daratard® 25

Spomaľovač tuhnutia betónu s miernym plastifikačným účinkom.


Spomaľovač tuhnutia do betónu podľa EN 934-2: T 8
Použitie Daratard® 25 je určený na predĺženie doby spracovateľnosti čerstvého betónu. Predĺženie doby tuhnutia je potrebné:
pri prerušovaní betonáže na zamedzenie tvorby pracovných
    špár
pri betonáži pri vysokých teplotách čerstvého betónu a
    prostredia
pri dlhých dopravných vzdialenostiach (dlhej dobe
    spracovávania čerstvého betónu)
na zníženie hydratačného tepla pri masívnych konštrukciách
na zamedzenie vzniku trhlín v dôsledku teplotných zmien
na zlepšenie kvality betónu pri možnosti dohutňovania betónu
Technické použitie Účinná zložka Lignosulfonat
Skupenstvo Kvapalina
Farba Hnedá
Obsah sušiny 18,4 ± 1,8 m.-%
Hustota 1,08 ± 0,02 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0 oC
pH - hodnota 11,5 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 2,5 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok je možné po rozmrazení a intenzívnom premiešaní znovu použiť.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 0,97 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1080-kg kontajner; 215-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Daratard® 25 odďaľuje hydratačné reakcie cementu. Tým sa dosiahne dlhšia doba spracovateľnosti betónu. Daratard® 25 znižuje vývoj teploty betónu a tým minimalizuje riziko vzniku trhlín pôsobením teploty. Z dôvodu spomalených reakcií cementu sa dosiahne zvýšenie konečných pevností betónu.
Dávkovanie Pri dávkovaní vo výrobe doporučujeme dávkovať Daratard® 25 súčasne s vodou, vhodnejšie po pridaní všetkých komponentov.
Doba spracovania betónu je závislá od množstva prípravku, druhu cementu, zloženia betónu, spôsobu miešania a obzvlášť od teploty.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia