Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Spomaľovače > Daratard® 35

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

Daratard® 35

Spomaľovač tuhnutia betónu.


Spomaľovač tuhnutia do betónu podľa EN 934-2: T 8
Použitie Daratard® 35 je určený na predlženie doby spracovateľnosti čerstvého betónu. Predĺženie doby tuhnutia je potrebné:
počas betonáže pri vysokých teplotách čerstvého betónu     a/alebo ovzdušia
pri dlhých dopravných vzdialenostiach a/alebo veľkých     vzdialenostiach čerpania betónu
pri prerušovaní betonáže na zamedzenie tvorby pracovných     špár
na zníženie hydratačného tepla pri masívnych konštrukciách,     čím sa zamedzí vzniku trhlín v dôsledku teplotných zmien
na zlepšenie kvality betónu pri možnosti dohutňovania betónu
Technické použitie Účinná zložka Fosfát
Skupenstvo Kvapalina
Farba Bezfarebná až svetložltá
Obsah sušiny 21,5 ± 1,1 m.-%
Hustota 1,20 ± 0,03 g/cm3
Bod tuhnutia cca. -5 oC
pH - hodnota 10,5 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 9,0 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok je možné po rozmrazení a intenzívnom premiešaní znovu použiť.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 3,60 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1210-kg kontajner; 250-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Daratard® 35 spomaľuje hydratáciu cementu, čím sa predlžuje čas spracovateľnosti betónu. Redukuje množstvo zámesovej vody. Nárast teploty betónu sa zníži a tým sa minimalizuje riziko vzniku trhlín v dôsledku nárastu teploty. Z dôvodu spomalených reakcií cementu sa mierne znížia počiatočné pevnosti, ale konečné pevnosti sa zvýšia
Dávkovanie Najlepšia účinnosť Daratard® 35 sa dosiahne pri dávkovaní ako poslednej zložky do betónu so zvyškom zámesovej vody. Čas spracovateľnosti závisí od množstva dávky, typu cementu, receptúry, procesu miešania a najmä od vonkajších teplôt.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia