Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prísady do podláh > Daraweld® ES

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (44kb)

Daraweld® ES

Spájajúca a vysprávková prísada do poterov a mált.


Prísada podľa BS 5270 časť 1 1989, príloha A-F
Použitie Daraweld® ES je určený na úpravu cementovej malty, ktorá sa používa ako spájacia vrstva medzi staré vrstvy betónov a reparačných mált. Daraweld® ES je možné použiť aj na syntetické obohatenie cementových mált, betónu a poterov.
Technické použitie Účinná zložka Syntetická disperzia
Skupenstvo Kvapalina
Farba Biela
Hustota 1,02 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0 oC
pH - hodnota 8,5 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok nie je možné použiť.
Doporučené
dávkovanie
 
Balenie 210-kg sud; 125-kg sud; 23-kg kanister
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 6 mesiacov v originál uzatvorených nádobách pri dodržaní skladovacích podmienok
Vlastnosti Daraweld® ES je vysoko koncentrovaná syntetická disperzia. Výrobok je odolný voči zmydelneniu, minerálnym olejom a benzínu. Daraweld® ES má plastifikačný účinok na maltu a betón, zvyšuje sa pevnosť v ťahu za ohybu, vodotesnosť, ako aj odolnosť voči agresívnym prostriedkom.
Spájacie vrstvy upravené pomocou Daraweld® ES zvyšujú pevnosť spájajúcej vrstvy medzi vrstvou betónu a cementovým náterom (poťahom).
Dávkovanie Prípravné práce: vrstva betónu musí mať vlastnú dostatočnú pevnosť (pevnosť spojiva > 1,5 N/mm2). Betón s nižšími hodnotami pevnosti, pohyblivé časti, špina a iné zložky, ktoré znižujú pevnosť spojiva musia byť odstránené. 24 hodín pred použitím musí byť betón navlhčený. Nadbytočná voda musí byť pred použitím odstránená.
Spojivo: rozrieďte Daraweld® ES s vodou v pomere 1:1, potom zmiešajte s cementom v poradí cement + piesok, vymiešajte natierateľnú zmes, ktorá sa bude aplikovať (nanášať) pomocou štetca na povrch betónu. Reparačná malta sa aplikuje na mokrú spájajúcu vrstvu (spojivo), je možné s ňou pracovať cca. 30 minút. Spotreba Daraweld® ES je približne 0,15 kg/m2.
Synteticky vylepšená malta: rozrieďte Daraweld® ES s vodou v pomere 1:1, potom zmiešajte so suchou maltou v adekvátnom pomere (pozri technické údaje o použitej malte). Malta sa aplikuje oceľovou lyžicou alebo gumeným (kaučukovým, pryžovým) valčekom na vopred navlhčený povrch. Doba spracovateľnosti malty je cca. 40- 60 minút. Spotreba prípravku (prísady) je 1,0 – 1.5 kg Daraweld® ES na 25 kg suchej alebo 12,5 l čerstvej malty.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia