Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prevzdušňovače > Darex® AEA T

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (44kb)

Darex® AEA T

Prevzdušňovacia prísada pre výrobu betónu s vysokou odolnosťou voči mrazu a chemickým rozmrazovacím látkam.


Prevzdušňovacia prísada do betónu podľa EN 934-2: T 5
Použitie Darex® AEA T je prevzdušňovacia prísada vhodná na výrobu všetkých betónových konštrukcií, ktoré sú vystavené častým teplotným zmenám, mrazu a pôsobeniu chemických rozmrazovacích látok. Sú to konštrukcie vodných stavieb, mostov, cemento-betónové kryty vozoviek a parkovísk, chladiace veže, kanalizačné šachty a rúry a pod.
Technické použitie Skupenstvo Kvapalina
Farba Nažltnutá
Obsah sušiny 1,9 ± 0,20 m.-%
Hustota 1,01 ± 0,02 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0 oC
pH - hodnota 8,0 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie – obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 1,50 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok je možné po rozmrazení a intenzívnom premiešaní znovu použiť.
Doporučené
dávkovanie
Plastická konzistencia 0,15 – 0,30 m.-% z hmotnosti cementu
Tuhá konzistencia 0,20 – 0,50 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1000-kg kontajner; 200-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov v originál uzatvorených nádobách pri dodržaní skladovacích podmienok
Vlastnosti Darex® AEA T vytvára v betóne rovnomernú sieť mikropórov. Tieto mikropóry prerušia nasakovanie vody cez kapilárne póry do betónu.
Darex® AEA T poskytuje:
Vysokú odolnosť voči striedavému pôsobeniu mrazu
Vysokú odolnosť voči chemickým rozmrazovacím látkam
Zvýšenú trvácnosť a životnosť
Obmedzuje stupeň rozmiešania betónu
Zlepšuje čerpateľnosť betónu
Darex® AEA T je vhodný na všetky stupne konzistencie.
Použitie tejto prísady s inými prísadami, obzvlášť s plastifikátormi, ktoré obsahujú odpeňovače, môže ovplyvniť účinok prevzdušňovača Darex® AEA T.
Darex® AEA T je možné používať v kombinácií s prísadami do betónu rady WRDA®, Daracem® ,ADVA®, Daraset®.
Dávkovanie Darex® AEA T sa zvyčajne pridáva do betónu spolu s vodou pred pridaním plastifikačnej prísady. Množstvo mikropórov, ktoré sú vnesené do čerstvého betónu, závisí od dávkovania, druhu a množstva cementu, od druhu kameniva a veľkosti zŕn kameniva, konzistencie, teploty čerstvého betónu, procesu miešania betónu a od spôsobu a doby prepravy betónu. Prevzdušnený betón si vyžaduje dlhší čas miešania, pri ktorom sa aktivuje prevzdušňovací činiteľ.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia