Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prísady do podláh > Eclipse® Floor

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (44kb)

Eclipse® Floor

Prísada na redukciu trhlín.


Použitie Eclipse® Floor je tekutá prísada na redukciu trhlín špeciálne vyvinutá na použitie do vnútorných priemyselných betónových podlahových konštrukcií. Eclipse® Floor je silný odvzdušňovač a nemal by sa používať do prevdzušneného betónu. Eclipse® Floor účinne redukuje tvorbu trhlín a zmrašťovanie, čím umožňuje, aby vzdialenosti kontrakčných špár pri štandardnej hrúbke podlahy (150 mm) boli zväčšené na 15 m a viac (v závislosti od vlastností betónovej zmesi s obsahom výrobku). Eclipse® Floor neobsahuje žiaden rozpínavý materiál, ale pôsobí chemicky, čím sa podstatne znížia hlavne vnútorné sily spôsobujúce trhliny a krútenie betónu. Dávka Eclipse® Floor 7,5 l/m3 zníži tvorbu trhlín o 80% za 28 dní a do 50% za 1 rok a viac (podľa meraní ASTM C 157).
Technické použitie Skupenstvo Kvapalina
Farba Bezfarebná
Hustota cca. 0,96 g/cm3
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 0,90 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1000-kg kontajner; 200-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov v originál uzatvorených nádobách pri dodržaní skladovacích podmienok
Vlastnosti Eclipse® Floor je tekutá prísada špeciálne vyvinutá na použitie do vnútorných priemyselných betónových podlahových konštrukcií. Je možné ju použiť do akéhokoľvek betónu bez požiadavky na prevdzušnený betón a tam, kde je potrebné kontrolovať tvorbu trhlín a následné zmrašťovanie. Do priemyselných betónových podláh sa Eclipse® Floor používa na výrazné zväčšenie vzdialenosti spojov, čím zabezpečí rovnejšia, trvácnejšia podlahy s ľahšou údržbou.
Zmrašťovanie betónu je komplikovaný fenomén, všeobecne známy ako funkcia niekoľkých mechanizmov. Hnacím faktorom spôsobujúci zmrašťovanie je voda spôsobujúca napätie na povrchu. Keďže póry vo veľkosti od 2.5 to 50 nm naplnené vodou (nm = nanometer = jedna miliardtina metra) strácajú vlhkosť, vytvoria sa kučeravé menisky a povrchové napätie vody tlačí na steny pórov. Eclipse® Floor znižuje povrchové napätie vody. So zníženým povrchovým napätím sa zníži aj tlak na steny pórov a zníži sa tým aj výsledný zmrašťovací tlak. Účinok Eclipse® Floor pri dávke 7.5 l/m3 má za následok konečné zníženie zmršťovania až do 50%.
Dávkovanie Keďže Eclipse® Floor funguje predovšetkým ako reduktor povrchového napätia vody v póroch, účinnosť sa dosiahne najmä koncentráciou na percento hmotnosti zámesovej vody. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov znížením celkového množstva vody v betónovej zámesi, bude teda potrebné aj menšie množstvo Eclipse® Floor. Optimálne množstvo dávky na percento hmotnosti zámesovej vody je zvyčajne 2,5 až 5 %.
Eclipse® Floor je prísada na redukciu trhlín a je kompatibilná s prísadami rady WRDA®, MIRA®, ADVA®, Daraset® a Daratard®. Je nutné podniknúť opatrenia, ktorými sa vyhneme zmiešaniu Eclipse® Floor s inými prísadami pred pridaním do betónu. Ak budú prísady pridané do zámesi zvlášť, výrobky neprejavia žiadnu inkompatibilitu. HoCi medzi Eclipse® Floor a prevzdušňovacími prostriedkami inkompatibilita neexistuje, Eclipse® Floor má odvzdušňovacie účinky, čím zabraňuje vzniku vzduchu v betóne.
Eclipse® Floor má mierne retardačné vlastnosti (čas tuhnutia je zvyčajne predĺžený o necelú hodinu). Ak sa použije v kombinácii s inými výrobkami s retardačnými vlastnosťami, čistá retardácia môže byť silnejšia.
Eclipse® Floor neobsahuje vodu, ale pridáva sa vo veľkých dávkach a mala by sa pridávať do receptúry. Účinok na konzistenciu betónu bude prakticky rovnaký ako rovnaké množstvo vody. Doporučujeme, aby sa pridaním Eclipse® Floor do betónu nahradilo rovnaké množstvo vody.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať podľa národných predpisov. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia