Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Superplastifikátory > MIRA® 23

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (44kb)

MIRA® 23

Superplastifikátor pre výrobu transportbetónu s predĺženou dobou spracovateľnosti.


Plastifikátor do betónu podľa EN 934-2: T 2
Superplastifikátor do betónu podľa EN 934-2: T 3.1/3.2
Použitie MIRA® 23 je určený predovšetkým na výrobu transportbetónu, betónu pre betónové konštrukcie, betónu pre podzemné stavebné konštrukcie, betónu pre plný rozsah inžinierskych stavieb, pohľadového betónu, čerpateľného betónu, vodotesného betónu a betónu odolného voči agresívnemu prostrediu.
Technické použitie Účinná zložka Lignosufonát
Skupenstvo Kvapalina
Farba Hnedá
Obsah sušiny 30,0 ± 1,5 m.-%
Hustota 1,16 ± 0,03 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0o C
pH - hodnota 5,0 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 1,0 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok je možné po rozmrazení a intenzívnom premiešaní znovu použiť.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 2,00 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1160-kg kontajner; 230-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti MIRA® 23 má plastifikačný účinok, redukuje množstvo zámesovej vody v betóne. Betón sa stáva plastickejší a homogénnejší. MIRA® 23 uľahčuje spracovateľnosť betónu, predlžuje dobu spracovateľnosti, zlepšuje čerpateľnosť betónu a uľahčuje zavibrovanie betónu. Zabraňuje segregácii a odlučovaniu vody z betónu. Pri dokonalom spracovaní a správne navrhnutej konzistencii zamedzuje tvorbe hniezd a vzduchových pórov s dôsledným vyplnením i komplikovaných tvarov debnenia. Pri dôkladnom spracovaní MIRA® 23 umožňuje zvýšenie kvality pohľadových plôch, pri znížení nasiakavosti betónu zvyšuje jeho odolnosť voči pôsobeniu mrazu a chemických látok. Pri vyššom dávkovaní resp. pri nižších teplotách môže dôjsť k oneskoreniu tuhnutia a tvrdnutia betónu bez negatívneho dopadu na konečné pevnosti betónu.
Dávkovanie Pri dávkovaní MIRA® 23 na betonárni doporučujeme pridávať MIRA® 23 súčasne so zámesovou vodou alebo ako poslednú zložku pri miešaní. Je potrebné zabezpečiť minimálny čas miešania 45 sekúnd. Pri dodatočnom pridaní do autodomiešavača musí byť zaručené rovnomerné rozmiešanie tekutého prostriedku. Čas miešania min 1min/m3, najmenej však 5 minút.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1.


Platnosť od 02/2007
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia