Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prísady do zavlhnutého betónu > OPTEC® 960

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (36kb)

OPTEC® 960

Prísada na zníženie obsahu vzduchových pórov v betóne.


Použitie OPTEC® 960 je určený na výrobu betónového tovaru kde sa vyžaduje tvorba nízkeho obsahu vzduchových pórov. Aplikačná oblasť je napríklad pri výrobe pohľadových betónov, vymývaných povrchov betónov, brúsených a leštených betónových povrchov a pod.
Technické použitie Účinná zložka Mastná kyselina
Skupenstvo Kvapalina
Farba Mierne nažltnutá
Hustota cca. 1,04 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0 oC
pH - hodnota 7 ± 1
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe. chrániť pred prílišnou horúčavou a pôsobením mrazu.
Doporučené
dávkovanie
0,40 – 1,00 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 915-kg kontajner; 190-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Pri použití výrobku OPTEC® 960 sa v závislosti od množstva prísady a receptúry na betón docieli veľmi hustá a uzatvorená štruktúra betónu. Vznik vzduchových pórov pri procese miešania je silno zredukovaný. Pri vyššom dávkovaní OPTEC® 960 sa prejaví plastifikačný účinok.
Dávkovanie OPTEC® 960 sa pridáva do zámesovej vody alebo na záver miešania do hotového čerstvého betónu.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať podľa národných predpisov. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia