Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prísady do zavlhnutého betónu > OPTEC® EC-642

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

OPTEC® EC-642

Prísada na zvýšenie kvality povrchov betónových výrobkov a redukciu výkvetov.


Použitie OPTEC® EC-642 je určený na zlepšenie kvality povrchov betónových výrobkov a redukciu výkvetov na povrchu. Používa sa pri výrobe dlažby, obrubníkov, palisád a pod.
Technické použitie Účinná zložka Tenzid
Skupenstvo Kvapalina
Farba Tmavo hnedá
Hustota 1,01 ± 0,01 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0o C
pH - hodnota 10,0 ± 1
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Doporučené
dávkovanie
3 – 4 ml/kg cementu; 0,30 – 0,40 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1000-kg kontajner; 200-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Povrchovo aktívne látky zaručujú lepší rozptyl cementových zŕn. Betón sa stáva homogénnejším a ľahšie zhutniteľným, čím sa zvyšujú počiatočné a konečné pevnosti. Štruktúra povrchu výrobkov sa pri vibrácií uzatvorí. Jednotné hydrofóbne prvky zaisťujú odolnosť voči vode utesnením kapilárnych pórov. Kombináciou hutnejšieho betónu, vode odolným kapilárnym pórom a plastifikátora sa vlhkosť v kapilárach znižuje, čím sa zamedzuje pohybu hydroxidu vápenatého. Výsledkom je výrazná redukcia tvorby výkvetov. Hotové výrobky sú farebne intenzívnejšie a rovnomernejšie.
Dávkovanie OPTEC® EC-642 sa pridáva do zámesovej vody alebo na záver miešania do hotového čerstvého betónu.
Čerstvý betón by mal byť podľa možností čo najvlhší, aby sa účinok OPTEC® EC- 642 zvýšil.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať podľa národných predpisov. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia