Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prísady do zavlhnutého betónu > OPTEC® EC-660

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (36kb)

OPTEC® EC-660

Prísada na zvýšenie kvality povrchov betónových výrobkov a redukciu výkvetov.


Použitie OPTEC® EC-660 je určený na zlepšenie kvality povrchov betónových výrobkov a redukciu výkvetov na povrchu. Používa sa pri výrobe dlažby, obrubníkov, palisád a pod.
Technické použitie Účinná zložka Mastná kyselina
Skupenstvo Kvapalina
Farba Nažltnutá
Hustota cca. 1,06 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0o C
pH - hodnota 11,5 ± 1
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Doporučené
dávkovanie
2 – 10 ml/kg cementu; 0,21 – 1,06 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1000-kg kontajner; 200-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Vplyvom aktívnych zložiek OPTEC® EC-660 sa steny kapilárnych pórov stávajú odolnými voči vode a znižujú nasiaknutie vody do kapilár. Presun hydroxidu vápenatého k povrchu sa zníži a tým sa značne redukuje množstvo výkvetov. Povrchovo aktívne látky prispievajú k lepšiemu rozptýleniu cementových častíc, čím sa betón stáva homogénnejším. Výrobky majú husto štruktúrovaný povrch.
Dávkovanie OPTEC® EC-660 sa pridáva do zámesovej vody alebo na záver miešania do hotového čerstvého betónu.
Čerstvý betón by mal byť podľa možností čo najvlhší, aby sa účinok OPTEC® EC- 660 zvýšil.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať podľa národných predpisov. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia