Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prísady do zavlhnutého betónu > OPTEC® EC-969

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (36kb)

OPTEC® EC-969

Prísada do zavlhnutého betónu na redukciu výkvetov.


Použitie OPTEC® EC-969 je hydrofóbna prísada do zavlhnutého betónu na redukciu výkvetov určená najmä k výrobe dlažby, obrubníkov a pod. Pri výrobe zavlhnutého betónu sa prísada používa na minimalizovanie tvorby primárnych a sekundárnych výkvetov a na redukciu savého účinku kapilár.
Technické použitie Účinná zložka Emulzný reaktívny siloxán
Skupenstvo Kvapalina
Farba Biela
Hustota cca. 1,00 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0o C
pH - hodnota 10,5 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 1,0 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 205-l sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia Cca. 6 mesiacov v originál uzatvorených nádobách pri dodržaní skladovacích podmienok
Vlastnosti OPTEC® EC-969 je vodná emulzia s vysoko účinnou zložkou – siloxán. OPTEC® EC-969 obsahuje hydrofóbne komponenty. Prienik rozpustného hydroxidu vápenatého na povrch betónu je narušený a tým sa tendencia tvorby výkvetov značne znižuje.
Dávkovanie Pre určenie optimálneho dávkovania doporučujeme vykonať skúšky. OPTEC® EC-969 sa pridáva do zámesovej vody alebo na záver miešania do hotového čerstvého betónu.
Správne dávkovanie sa stanovuje na základe skúšok vo výrobni. Je veľmi dôležité prísadu rovnomerne rozptýliť do zmesi.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať podľa národných predpisov. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia