Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Odformovacie prostriedky > Pieri® Aquarol SX-31

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

Pieri® Aquarol SX-31

Syntetická odformovacia emulzia emulzia.


Použitie Pieri® Aquarol SX-31 je určený pre všetky typy betónových prefabrikátov, napr. nosníky, náročné alebo zložité fasádne prvky, oporné múry, tubingy (tunelové tvárnice), garáže atď. Je vhodný pre všetky nenasiakavé debnenia, vykurované ako aj nevykurované. Výrobok je taktiež vhodný pre debnenia z PU.
Technické použitie Účinná zložka Organický polymér
Skupenstvo Kvapalina
Farba Mliečnobiela
Hustota cca. 0,95 g/cm3
pH-hodnota 7,5 ± 1
Bod tuhnutia cca. -5o C
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Spotreba cca. 25 - 35 l/m2
Balenie 1000-l kontajner; 220-l sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti Pieri® Aquarol SX-31 je emulzia špeciálneho polyméru vhodná na okamžité použitie. Po odparení vody sa utvorí uzavretá, avšak nie mastná vrstva. Táto vrstva umožňuje ľahké oddebnenie a vysokú kvalitu pohľadového betónu.
Pieri® Aquarol SX-31 nie je horľavý ani jedovatý a je prakticky bez zápachu. Povrch betónu oddebnený pomocou Pieri® Aquarol SX-31 má rovnomerný vzhľad bez pórov a fľakov.
Inštrukcie na používanie Pieri® Aquarol SX-31 sa nanáša na formu pomocou vhodného rozprašovača pri prevádzkovom tlaku najmenej 2 bar. Spotreba je nízka. Stačí, keď sú všade na forme viditeľné malé biele kvapôčky.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia