Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Odformovacie prostriedky > Pieri® Cire LM-33

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (72kb)

Pieri® Cire LM-33

Odformovací vosk pre architektonický betón.


Použitie Pieri® Cire LM-33 je tuhý odformovací vosk, ktorý sa používa najmä pri výrobe prefabrikátov na všetky druhy debnenia a foriem. Je vhodný na:
Preparovaný aj nepreparovaný betón
Zvislé aj vodorovné oddebnenie
Debnenia z dreva, ocele alebo plastu
Biely, šedý aj farebný betón
Použitie na stavbe, je odolný voči dažďu a nízkym teplotám
Stavby mostov, pretože v vďaka jeho konzistencii sa do     povrchových vôd nemôže dostať žiadna pre životné prostredie     nebezpečná látka
Náročné geometrické tvary foriem a debnení
Zložité podmienky pri betónovaní
Technické použitie Účinná zložka Vosk
Skupenstvo Pasta
Farba Slabožltá
Hustota cca. 0,85 g/cm3
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Spotreba cca. 10 g/m2
Balenie 17-kg plechovka
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov v originál uzatvorených nádobách pri dodržaní skladovacích podmienok
Vlastnosti Pieri® Cire LM-33 vytvorí tenkú, mimoriadne odolnú voskovú vrstvu, ktorá podporuje oddeľovanie betónu a minimalizuje tvorbu pórov.
Produkt pri vyšších teplotách v dôsledku relatívne nízkeho bodu topenia mäkne, čo však v žiadnom prípade nemá negatívny vplyv na odformovacie vlastnosti produktu. Naopak, výdatnosť produktu sa ešte zvýši.
Inštrukcie k používaniu Pieri Cire LM-33 sa nanáša na debnenie v úspornej tenkej vrstve, najlepšie pomocou čistej handričky, leštičky s látkovým kotúčom alebo leštiča na parkety.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia