Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Odformovacie prostriedky > Pieri® Cire T-31

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (72kb)

Pieri® Cire T-31

Univerzálne použiteľný odformovací olej.


Použitie Pieri Cire T-31 je odformovací olej určený predovšetkým na výrobu prefabrikátov v oceľových a plastom potiahnutých debneniach. Vhodný najmä pre zvislé debnenia.
Technické použitie Účinná zložka Alifatický uhľovodík
Skupenstvo Kvapalina
Farba Nažltnutá
Hustota cca. 0,75 g/cm3
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Spotreba cca. 10 - 20 ml/m2 (v závislosti od typu debnenia)
Balenie 1000-l kontajner; 220-l sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov v originál uzatvorených nádobách pri dodržaní skladovacích podmienok
Vlastnosti Pieri® Cire T-31 je produkt pôsobiaci fyzikálne-chemicky. Medzi debnením a betónom tvorí odformovaciu vrstvu. Vlastnosťami výrobku sú:
nízka spotreba
dobrá priľnavosť na debniace povrchy
hotový výrobok, pripravený na okamžité použitie
chráni a šetrí oceľové debnenia, zabraňuje tvorbe hrdze na     debnení
vysoko kvalitné odformované povrchy bez fľakov, s nízkym     počtom pórov
krátky čas schnutia
vhodný pre vyhrievané debnenia až do 40oC
potreba čistenia debnení je znížená (čistenie debnení bez     námahy)
veľmi dobré odformovacie vlastnosti plastom upravených     debnení
Inštrukcie k používaniu Pieri® Cire T-31 je najlepšie aplikovať v tenkej a rovnomernej vrstve pomocou vysokotlakového rozprašova (3-6 bar, ploché trysky) alebo handričky.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia