Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Odformovacie prostriedky > Pieri® Decobio C-13

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (68kb)

Pieri® Decobio C-13

Bezrozpúšťadlový konccentrát odformovacieho oleja na báze rastlinného oleja
pre zhotovenie hydroffilnej odformovacej emulzie pre použitie pri výrobe
prefabrikátov a pre použitie na stavbe.


Použitie

Pieri® Decobio C-13 je vodou riediteľný odformovací koncentrát z rastlinných surovín. Výsledná odformovacia emulzia zaručuje spoľahlivé odformovanie betónu
bez škvŕn. Výrobok zaručuje maximálne bezpečné a kommfortné použitie, pretože je biologicky ľahko odbúrateľný a šetrný k životnému u prostrediu. Balený je
v praktických plastových vreckách. Vyznačuje sa jedinečných procesom miešania s minimálnym odpadom bez potreby uskladňovania sudov a vynaloženia nákladov na ich likvidáciu. Je vhodný pre použitie na horizontálne i vertikálne oceľové,
drevené potiahnuté alebo syntetické debnenie. Odformovacia emulzia nezanecháva žiadne nežiaduce pachy.

Technické použitie Účinná zložka Rastlinný olej
Skupenstvo Kvapalina
Farba Jantárová
Hustota cca. 0,91 g/cm3
Skladovanie
Skladovať v originálnej dobre uzatvorennej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiar rením a podľa možností pred
mrazom. Bod tuhnutia koncentrátu men nej ako -10 oC
Spotreba cca. 10-25 ml/m2; Koncentrát cca. 3-5 mml/m2
Balenie 20 x 1 liter plastové vrecká v kartóne
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 24 mesiacov v originál uzatvorených nádobách pri dodržaní skladovacích podmienok
Vlastnosti Výrobok spĺňa požiadavky pre ochranu životného prostredia a hygienické podmienky pri práci aj počas nanášania postrekovacím zariadením v dôsledku úplnej absencie
rozpúšťadiel, minerálnych olejov a iných škodlivých látok. .
Aj pri na admernom použití výrobku je výsledný povrch betónu bezchybný, t.j. bez ovrchov vého prachu alebo škôd niekedy spôsobených nesprávnym použitím odformovacieho prostriedku. Ihneď po o aplikácii Pieri® Decobio C-13 sa na povrchu debnení vytvorí pravidelný olejový f film, ktorý po vyschnutí je odolný voči dažďu a vyznačuje sa silnou antiadhéziou, čím sa zaručí vynikajúce odformovanie a minim malizácia škvŕn na povrchu, najmä bublín a farebných škvŕn.
Upozornenie

Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať.
Neaplikovať na debnenie a dielce z polystyrénu.

Platnosť
od 08/2009
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia