Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Odformovacie prostriedky > Pieri® LM D-41

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (68kb)

Pieri® Decobio LM D-41

Odformovací olej pre okamžité odformovanie čerstvého betónu so zvýšenou účinnosťou.


Použitie Pieri® LM D-41 je odformovací olej pre okamžité odformovanie čerstvého betónu. Pieri® LM D-41 je vhodný najmä pri výrobe prefabrikovaných prvkov ako sú obrubníky, káblové žľaby, bariérové dosky a pod.
Technické použitie Účinná zložka Alifatický uhľovodík
Skupenstvo Kvapalina
Farba Bezfarebná až nažltnutá
Hustota cca. 0,81 g/cm3
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Spotreba cca. 15 - 25 ml/m2 (v závislosti od typu debnenia)
Balenie 1000-l kontajner; 220-l sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov v originál uzatvorených nádobách pri dodržaní skladovacích podmienok
Vlastnosti Pieri® LM D-41 vytvára po nanesení odformovací film medzi betónom a debnením.
Pieri® LM D-41 je hotový, pripravený na okamžité použitie a vyznačuje sa najmä tým, že:
nie je potrebný žiaden čas na zaschnutie (okamžite po
    nanesení sa plniť betónom)
účinné zabraňuje prilepovaniu betónu na debnenie
podporuje samočistiaci efekt debnenia a foriem a prispieva
    tak k dlhšej životnosti
Inštrukcie k používaniu Pieri® LM D-41 je pripravený na okamžité použitie a nanáša sa pomoc vhodného postrekovača (s plochou dýzou) v tenkej a rovnomernej vrstve na debnenie.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia