Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Odformovacie prostriedky > Pieri® LM E-22

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (64kb)

Pieri® Decobio LM E-22

Univerzálny odformovací olej.


Použitie Pieri® LM E-22 je univerzálny odformovací olej vhodný na bežné použitie na stavbe a pri výrobe prefabrikátov. Je vhodný najmä na použitie:
Pri chladnom počasí
Pri veľmi hladkých alebo nových debneniach
Pri zvýšenej protikoróznej ochrane
Pri daždivom a vlhkom počasí
Pre zníženie tvorby pórov
Pieri® LM E-22 je vhodný najmä na hladké drevené a oceľové debnenia a formy.
Technické použitie Účinná zložka Minerálny olej
Skupenstvo Kvapalina
Farba Hnedá
Hustota cca. 0,86 g/cm3
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Spotreba cca. 30 ml/m2
Balenie 1000-l kontajner; 220-l sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 5 rokov v originál uzatvorených nádobách pri dodržaní skladovacích podmienok
Vlastnosti Pieri LM E-22 vytvorí na povrchu debnenia mastnú vrstvu odolnú voči dažďu, ktorá umožňuje dobré oddelenie betónu od debnenia.
Spracovanie Pieri LM E-22 je pripravený na okamžité použitie a nanáša sa pomocou vhodného postrekovača v tenkej a rovnomernej vrstve na debnenie. Optimálny tlak pri postrekovaní: 4 bar a viac.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia