Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Odformovacie prostriedky > Pieri® LM T-42

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (120kb)

Pieri® Decobio LM T-42

Univerzálny odformovací olej pre použitie na stavbe a výrobu prefabrikátov.


Použitie Pieri LM T-42 je univerzálne použiteľný odformovací olej pre všetky druhy drevených, oceľových a syntetikou upravené povrchy debnení.
Technické použitie Skupenstvo Kvapalina
Farba Nažltnutá
Hustota cca. 0,87 g/cm3
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Spotreba cca. 15 - 20 ml/m2 (oceľové a plastové debnenie)
cca. 45 g/m2 (savé drevené debnenie)
Balenie 1000-l kontajner; 220-l sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov v originál uzatvorených nádobách pri dodržaní skladovacích podmienok
Vlastnosti Pri správnom použití dosahuje Pieri® LM T-42 veľmi dobré odformovacie vlastnosti.
Betón sa dá ľahko odformovať a potreba čistenia debnenia je znížená na minimum.
Pieri® LM T-42 je chemicky pôsobiaci produkt s nasledujúcimi istenia vlastnosťami:
je hotový, pripravený na použitie
šetrí oceľové debnenia a zabraňuje tvorbe hrdze na povrchu
zabraňuje vysúšaniu, rozpínaniu a zmrašťovaniu savých
    povrchov debnenia
ihneď vniká do povrchu drevených debnení
výsledkom sú vysoko kvalitné odformované povrchy bez
    fľakov a pórov
vhodný pre vyhrievané debnenia až do 60oC
Spracovanie Pieri® LM T-42 je pripravený na okamžité použitie a nanáša sa pomocou vhodného postrekovača (3-6 bar) alebo handričkou v tenkej, rovnomernej a uzavretej vrstve na debnenie.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia