Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Odformovacie prostriedky > Pieri® Decobio VS-43

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (68kb)

Pieri® Decobio VS-43

Univerzálny odformovací olej na báze rastlinných olejov bez obsahu rozpúšťadiel.


Použitie Pieri® Decobio VS-43 je vhodný na použitie pri výrobe prefabrikátov, na stavbe a môže byť použitý na väčšinu materiálov debnenia, napr. drevo, oceľ, preglejka, a plast.
Použitím Pieri® Decobio VS-43 sa dosiahnu nasledovné výhody:
Dobré oddelenie betónu od debnenia
Minimalizovanie vzduchových pórov
Nízka spotreba, preto je vhodný najmä na rozprašovanie
Obzvlášť vhodný z hygienického hľadiska a z hľadiska ochrany
    životného prostredia
Veľmi odolný voči dažďu a treniu betónu vplyvom zhutnenia
Doporučujeme pre normálne betónové povrchy a fasádny
    betón
Vhodný pre použitie pri automatických výrobných procesoch,
    vykurované aj nevykurované debnenia ako aj pre tvrdnutie
    betónu v podmienkach bez vykurovania.
Technické použitie Účinná zložka Rastlinný olej
Skupenstvo Kvapalina
Farba Nažltnutá
Hustota cca. 0,88 g/cm3
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Spotreba cca. 20-25 ml/m ; cca. 10-15 ml/m s postrekova postrekovačom
Balenie 1000-l kontajner; 220-l sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 24 mesiacov v originál uzatvorených nádobách pri dodržaní skladovacích podmienok
Vlastnosti Pieri® Decobio VS-43 bol vyvinutý špeciálne na použitie v zložitých podmienkach, z hľadiska pracovnej hygieny ako aj technických podmienok. Produkt vytvára na povrchu debnenia tenkú, mastnú a bezfarebnú vrstvu. Pieri® Decobio VS-43 je kombináciou rastlinných a syntetických zložiek, ktoré zaručujú dobré pracovné podmienky a kvalitné betónové povrchy bez fľakov.
Produkt nie je horľavý. Keďže neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, nie je pred betónovaním potrebný žiaden čas na odvetranie.
Spracovanie Pieri® Decobio VS-43 je pripravený na okamžité použitie a nanáša sa pomocou vhodného postrekovača v tenkej a rovnomernej vrstve na debnenie. Optimálny tlakpri postrekovaní: 4 bar a viac.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia