Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Materiály pre vymývaný betón >Pieri® DRC

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (44kb)

Pieri® DRC

Povrchový retardér vysokej účinnosti na výrobu architektonického vymývaného betónu.


Použitie

Pieri® DRC je určený na výrobu prefabrikovaných prvkov z vymývaného betónu použitím rôznych techník negatívneho alebo pozitívneho procesu.
Oblasti použitia:
 Architektonické fasádne prvky
Obklady fasád priemyselných stavieb
Protihlukové steny
Všeobecné betónové výrobky
Prefabrikovaný betón

Technické použitie    
Skupenstvo Kvapalina
Farba Pozri tabuľku
Hustota cca. 1,00 – 1,01 g/cm³ podľa typu
Skladovanie
Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Výrobok je citlivý na mráz.
Spotreba cca. 85 - 130 ml/m2
Balenie 20 l kanister
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 18 mesiacov v originál uzatvorených nádobách pri dodržaní skladovacích podmienok.
Vlastnosti

Pieri® DRC v negatívnom procese
vytvorí po vyschnutí pevnú a nepremokavú vrstvu, ktorá reaguje s alkalitou cementu. Jeho
vynikajúca priľnavosť (výrobku) umožňuje výrobu prvkov všetkých druhov (vertikálnych,
horizontálnych i šikmých).

Pieri® DRC v pozitívnom procese
K dispozícii je 10 typov DRC (pozri tabuľku) s rôznym účinkom, ktoré sa môžu používať
v závislosti od druhu cementu, prímesí a želaného efektu.

Spracovanie

Produkt je potrebné pred každým použitím premiešať.
Negatívny proces:
Pieri® DRC sa nanáša pomocou štetca, valčeka s krátkym flórom alebo rozprašovacej
pištole v rovnomernej vrstve do čistej formy/debnenia. Čas schnutia produktu je v
závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu (5 až 30 minút). Nasledovné body je potrebné pri
betónovaní v každom prípade dodržať:
Plnenie formy a zhutnenie (jadrový betón) musí nasledovať do 30 minút

Následne sa s betónom nesmie 2 hodiny pohybovať.

Až potom sa môže debnenie vyhrievať
Pôsobenie produktu do hĺbky je určené podľa najdôležitejších parametrov: druh piesku,
druh a obsah cementu, granulometria prímesí a použitý typ Pieri® DRC. Betónové prvky
môžu byť rozličným spôsobom zohrievané alebo vystavené tvrdnutiu preparovaním pod
podmienkou, že nenastanú žiadne teplotné šoky. Kefovanie a vymývanie by malo
nasledovať ihneď po oddebnení betónových prvkov.
Pozitívny proces:
Nanášanie sa realizuje pomocou rozprašovacej pištole alebo rozprašovacieho prístroja na
matný a vlhký povrch betónu.

Upozornenie Skúšobnými pokusmi (skúškami) musíme najskôr zistiť, ktorý typ je vhodný na dosiahnutie želaného výsledku. Pri týchto skúšobných pokusoch je potrebné dávať pozor na to, aby
zloženie betónu, postup výroby, časovanie, teplota tuhnutia, rovnako ako všetky ostatné výrobné parametre podľa možnosti čo najviac zodpovedali neskoršiemu výrobnému
postupu.

Typ Farba Zrnitosť
6/01 modrá 1 – 3 mm
6/02 červenohnedá 1 – 3 mm
6/10 zelená 1 – 3 mm
6/25 žltá 3 – 6 mm
6/50 ružovočervená 3 – 6 mm
6/80 tyrkysová 10 – 12 mm
6/100 horčicovožltá 10 – 12 mm
6/130 biela 12 – 15 mm
6/200 oranžová 15 – 25 mm
Vždy je potrebné uskutočniť skúšobný test!
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia