Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Materiály pre vymývaný betón >Pieri® DRC Micro

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (44kb)

Pieri® DRC Micro

Povrchový retardér vysokej účinnosti na výrobu architektonického vymývaného
betónu - výrobky s opieskovaným alebo vymytým vzhľadom.


Použitie

Povrchový retardér na výrobu prefabrikovaných betónových prvkov negatívnou technikou s opieskovaným, poprípade vymytým vzhľadom. Pieri® DRC Micro pôsobí len v jednej
úrovni.
Oblasti použitia:
Architektonické fasádne prvky
Protihlukové steny
Všeobecné betónové výrobky

Technické použitie    
Skupenstvo Kvapalina
Farba Béžová
Hustota cca. 1,00 kg/cm³
Skladovanie
Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Výrobok je citlivý na mráz.
Spotreba cca. 80 - 130 ml/m2
Balenie 20 l
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov v originál uzatvorených nádobách pri dodržaní skladovacích podmienok.
Vlastnosti

Pieri® DRC Micro vytvorí po vyschnutí pevnú a nepremokavú vrstvu, ktorá reaguje s (na)alkalitou cementu. Jeho vynikajúca priľnavosť umožňuje výrobu prvkov všetkých druhov(vertikálnych, horizontálnych i šikmých).

Inštrukcie k používaniu

Produkt je potrebné pred každým použitím premiešať.


Pieri® DRC Micro sa nanáša v jemnej a rovnomernej vrstve cca 6 – 7 m2/l na potiahnuté drevené alebo oceľové debnenie.K zaisteniu rovnomerného účinku sa musí Pieri® DRC Micro nanášať pomocou vhodného rozprašovača. Použitie valčeka sa nedoporučuje, pretože rovnomernosť nanesenia je veľmi dôležitá. Pieri® DRC Micro musí byť pred betónovaním zaschnutý. Čas schnutia produktu závisí od teploty a vlhkosti vzduchu (cca 20 minút). Pre jednotné reprodukované betónové povrchy by mal byť betón podľa možností vysokej konzistencie. Pre vertikálne debnenie doporučujeme konzistenciu najmenej F6. Najlepšie
výsledky sa dosiahnu použitím ľahko hutniaceho alebo samo hutniaceho betónu. Pre horizontálne debnenie doporučujeme konzistenciu najmenej F4. K dosiahnutiu takto
vysokej konzistencie doporučujeme účinne superplastifikátory (ADVA® Flow 375, alebo ADVA® Flow 440). K docieleniu najlepších výsledkov doporučujeme použitie bieleho cementu.
Bezprostredne po oddebnení (spravidla po 24 hod.) nasleduje dvojaká úprava povrchu
- použitím suchej kefy, buď ručne alebo strojom: jemne opieskovaný vzhľad
- vymývaním vysokým tlakom vody: vymytý vzhľad
Povrchový spomaľovač musí byť zaschnutý pred betónovaním. Nanesenie deň vopred sa neodporúča.

Upozornenie Skúšobnými pokusmi musíme najskôr zistiť, ktorý typ je vhodný na dosiahnutie želaného výsledku. Pri týchto skúšobných pokusoch je potrebné dávať pozor na to, aby zloženie betónu, postup výroby, časovanie, teplota tuhnutia, rovnako ako všetky ostatné výrobné parametre podľa možnosti čo najviac zodpovedali neskoršiemu výrobnému postupu.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia