Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Materiály pre vymývaný betón >Pieri® VBA 2002

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (44kb)

Pieri® VBA 2002

Pieri® VBA 2002 povrchový spoma¾ovaè tuhnutia betónu bez obsahu rozpúšadiel na optickú úpravu horizontálnych betónových plôch.


Použitie

Pieri® VBA 2002 sa používa na úpravu povrchov z vymývaného betónu pozitívnym spôsobom. Používa sa pri výrobe tradičného vymývaného betónu s bielym alebo šedým cementom a farebného betónu, napr. Chromo 1 B. Vhodný najmä pre aplikácie s transportbetónom. Po nanesení na povrch betónu, poskytuje počas doby tuhnutia ochranu pred nepriaznivými poveternosrnými podmienkami.

Technické použitie    
Skupenstvo Kvapalina
Farba Pozri tabuľku

Hustota

pH hodnota

cca.1,06 g/cm³

cca. 3±1

 
Skladovanie
Skladovať v dobre uzatvorenej originálnej prepravnej nádobe chránenej
pred priamym slnečným žiarením a pôsobeniu mrazu.
Spotreba cca.250 g/m2
Balenie 22 l vedro
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 5 rokov v originál uzatvorených nádobách pri dodržaní skladovacích podmienok.
Spracovanie

Produkt je potrebné pred každým (aj krátkodobým) opätovným použitím dôkladdne
premiešať. Nanáša sa pomocoou postrekoovača v rovnomernej vrstve (ako pri natieraní farbou) v množstve približne 4m2 / liter na čerstvý uhladený povrch betónu.
Vymytie studenou vodou pod vysokým tlakom (100 – 2200 bar) nasleduje vždy na druhý deň. Pieri® VBBA 2002 zaručuje po čase tvrdnutia, cca. 1-2 hod po aplikácií,
vynikajúcu ochranu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Pieri® VBBA 2002 so svjími vlastnosťami je možné použiť taktiež pri veľmi veternom, horúcom alebo suchom počasí. Taktiež je vhodný pre použitie s rýchlo tuhnúcimi betónmi.
Prístroje po použití Pieri® VBA 20002 sa čistia vodou. Pieri® VBA 20022 môže byť bez problémov umiestnený počas dlhšieho časového obdobia vo vhodnom postrekovači
bez rizika poškodenia alebo upchatia trysky.

   
Upozornenie

Farba Zrnitosť

zelená micro vymytie
modrá 0 – 16 mm
žltá 0 – 16 / 8 – 16 mm
šedá 16 – 32 mm

Pred pouužitím výrobook odskúšať.
Platnosť
od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia