Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prísady do zavlhnutého betónu > QUANTEC® PL-425

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (36kb)

QUANTEC® PL-425

Vysoko účinný plastifikátor do zavlhnutého betónu.


Použitie QUANTEC® PL-425 je prísada do zavlhnutého betónu ako aj pre betónové dlažbové tvarovky, betónové a železobetónové rúry a šachty. Použitím QUANTEC® PL-425 sa predlžuje životnosť a zvyšuje pevnosť výrobkov.
Technické použitie Účinná zložka Lignosufonát
Skupenstvo Kvapalina
Farba Hnedá
Hustota cca. 1,02 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0 oC
pH - hodnota 5,0 ± 1
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok je možné po rozmrazení a intenzívnom premiešaní znovu použiť.
Doporučené
dávkovanie
2 – 8 ml/kg cementu; 0,20 – 0,82 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1000-kg kontajner; 200-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti QUANTEC® PL-425 zmierňuje povrchové napätie vody, čím sa zlepšuje zvlhčovanie a hydratácia cementových častíc. Aj pri nízkom vodnom súčiniteli dosahuje vysoký stupeň hydratácie. Spojenie vrstiev pri dvojvrstvových výrobkoch (jadrový betón a nášľapná vrstva) bude pevnejšie. Použitím výrobku sa docieli:
Ľahšie a rýchlejšie plnenie foriem zvýšením homogenity
Hladký uzatvorený povrch zvýšením miery zhutnenia
Zvýšená tvorba cementového gélu s uzavretým povrchom
    a ostrými hranami
Zvýšená trvanlivosť a pevnosť
Zvýšená odolnosť voči mrazu a chemickým rozmrazovacím
    látkam
Zvýšené počiatočné a konečné pevnosti
Dávkovanie QUANTEC® PL-425 sa pridáva do zámesovej vody alebo na záver miešania do hotového čerstvého betónu.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať podľa národných predpisov. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia