Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prísady do zavlhnutého betónu > QUANTEC® PL-460

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

QUANTEC® PL-460

Plastifikátor so silným účinkom do zavlhnutého betónu pre betónové výrobky.


Plastifikátor do betónu podľa EN 934-2: T 2
Použitie QUANTEC® PL-460 je určený na výrobu zavlhnutého betónu pre výrobu betónových výrobkov a umelého kameňa. Použitím QUANTEC® PL-460 betón spĺňa zvýšené nároky na odolnosť proti vplyvom počasia a cestnej premávky, pevnosť, životnosť, odolnosť proti obrusu, odolnosť proti mrazu a rozmrazovaniu a chemickým látkam.
Technické použitie Účinná zložka Tenzid
Skupenstvo Kvapalina
Farba Bledozelená
Obsah sušiny 9,9 ± 1,0 g/cm3
Hustota 1,01 ± 0,01 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0 oC
pH - hodnota 8,5 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 0,5 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok je možné po rozmrazení a intenzívnom premiešaní znovu použiť.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 1,50 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1000-kg kontajner; 200-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti QUANTEC® PL-460 zmierňuje povrchové napätie vody, čím sa zlepšuje zvlhčovanie a hydratácia cementových častíc. Spojenie vrstiev pri dvojvrstvových výrobkoch (jadrový betón a nášľapná vrstva) bude pevnejšie. Použitím výrobku sa docieli:
Zvýšený stupeň zhutnenia
Zvýšená objemová hmotnosť
Zvýšenie počiatočných a konečných pevností
Hladký a uzatvorený povrch
Zvýšenie odolnosti voči mrazu a chemickým rozmrazovacím
    látkam
Redukcia tvorby výkvetov
Dávkovanie QUANTEC® PL-460 sa pridáva do zámesovej vody alebo na záver miešania do hotového čerstvého betónu.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 07/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia