Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prísady do zavlhnutého betónu > QUANTEC® PL-470

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

QUANTEC® PL-470

Plastifikátor so silným účinkom do zavlhnutého betónu pre betónové výrobky.


Použitie QUANTEC® PL-470 je určený na výrobu zavlhnutého betónu pre výrobu betónových výrobkov a umelého kameňa. Použitím QUANTEC® PL-470 betón spĺňa zvýšené nároky na odolnosť proti vplyvom počasia a cestnej premávky, pevnosť, životnosť, odolnosť proti obrusu, odolnosť proti mrazu a rozmrazovaniu a chemickým látkam.
Technické použitie Účinná zložka Tenzid
Skupenstvo Kvapalina
Farba Zelená
Hustota 1,01 ± 0,01 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0 oC
pH - hodnota 7,5 ± 1
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok je možné po rozmrazení a intenzívnom premiešaní znovu použiť.
Doporučené
dávkovanie
2 – 4 ml/kg cementu; 0,20 – 0,40 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 930-kg kontajner; 200-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti QUANTEC® PL-470 zmierňuje povrchové napätie vody, čím sa zlepšuje zvlhčovanie a hydratácia cementových častíc. Aj pri nízkom vodnom súčiniteli dosahuje vysoký stupeň hydratácie. Spojenie vrstiev pri dvojvrstvových výrobkoch (jadrový betón a nášľapná vrstva) bude pevnejšie. Použitím výrobku sa docieli:
Zvýšenie homogénnosti miešania
Zvýšený stupeň zhutnenia
Zvýšená objemová hmotnosť
Zvýšená počiatočná a konečná pevnosť
Hladký uzatvorený povrch
Zvýšená odolnosť voči mrazu a chemickým rozmrazovacím
    látkam
Zníženie tvorby výkvetov
Zintenzívnenie farieb pri použití farebných pigmentov
Dávkovanie QUANTEC® PL-470 sa pridáva do zámesovej vody alebo na záver miešania do hotového čerstvého betónu.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 07/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia