Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prísady do zavlhnutého betónu > QUANTEC® PL-501

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

QUANTEC® PL-501

Vysoko účinný plastifikátor na báze polykarboxylátu / tenzidu pre zavlhnuté
betóny.


Použitie
QUANTEC® PL-501 sa používa na výrobu betónových výrobkov zo zavlhnutého betónu. Použitím QUANTEC® PL-501 betón spĺňa zvýšené nároky na odolnosť proti vplyvom počasia a cestnej premávky, pevnosť, životnosť, odolnosť proti obrusu,odolnosť proti mrazu a rozmrazovaniu a chemickým látkam.
Technické použitie Účinná zložka Polykarboxylát / Tenzid
Skupenstvo Kvapalina
Farba Nažltnutá
Hustota 1,02 ± 0,02 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0 oC
pH - hodnota 3,8 ± 1
Skladovanie
Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok je možné po rozmrazení a intenzívnom premiešaní znovu použiť.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 2,00 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1020-kg kontajner; 210-kg sud
Bezpečnosť Môže dráždiť pokožku a oči, pozri KBU
Doba použitia 12 mesiacov v originál uzatvorených nádobách
Vlastnosti
Účinok a pôsobenie QUANTEC® PL-501 je odlišné od tradičných plastifikátorov pre použitie do zavlhnutých betónov. QUANTEC® PL-501 umožňuje efektívny rozptyl
cementu v zmesi a zlepšuje hydratačnú aktivitu cementu. Výrobok je optimalizovaný pre použitie do zavlhnutého betónu a výrazne zvyšuje zhutniteľnosť a vývoj pevnosti
betónu. I pri veľmi nízkom vodnom súčiniteli zabezpečuje mimoriadne vysoký stupeň hydratácie.
Použitím QUANTEC® PL-501 možno dosiahnuť:
Zvýšenie homogénnosti zmesi
Zvýšený stupeň zhutnenia a teda aj zvýšenie hustoty
Zníženie času a intervalov zhutnenia a teda zvýšenie produkcie
Zvýšenie počiatočných a konečných pevností
Zníženie obsahu cementu s rovnakým vývojom pevností
Hladký uzatvorený povrch, ostré hrany a rohy
Vyššiu odolnosť voči chemickým látkam
Zvýšenú odolnosť voči mrazu a chemickým rozmrazovacím látkam
Zníženie tvorby výkvetov
Zintenzívnenie farieb pri použití farebných pigmentov
Dávkovanie QUANTEC® PL-501 sa pridáva do zámesovej vody alebo do hotového betónu.
Upozornenie Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať podľa národných predpisov.
Platnosť od 07/2010


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia