Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Materiály pre vymývaný betón > RETARDER

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (44kb)

RETARDER

Vo vode rozpustný povrchový retardér pre výrobu vymývaného povrchu betónu pozitívnou aj negatívnou technikou.


Použitie RETARDER je určený na výrobu vymývaných povrchov betónu, ako sú plášte priečelí budov, betónové prefabrikáty, betónové prvky vyrábané na stavenisku, protihlukové steny, atď. Používa sa vo výrobniach prefabrikátov a na stavbách na všetky druhy foriem a debnení.
Technické použitie Účinná zložka Živica
Skupenstvo Kvapalina
Farba Pozri tabuľku
Hustota cca. 1,20 g/cm3
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Spotreba 60 - 80 g/m2
Balenie 25-kg vedro
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti RETARDER je bezrozpúšťadlový povrchový retardér. Umožňuje ľahké vymytie povrchu betónu. Povrch betónu ostáva ostrohranný a bez fľakov. Je pripravený na okamžité použitie s rôznou hĺbkou vymytia podľa granulometrie kameniva. Je možné ho použiť na vertikálnych i horizontálnych debneniach.
Dávkovanie Pred použitím je potrebné RETARDER premiešať. Ihneď po premiešaní sa nezriedený RETARDER nanáša na čerstvý betón alebo debnenie. Je dôležité, aby prípadné zvyšky predtým používaného odformovacieho prostriedku boli dôkladne odstránené. RETARDER sa nanáša pomocou štetca, valčeka s krátkym flórom, v rovnomernej jednej vrstve. Plnenie formy nasleduje po zaschnutí naneseného výrobku RETARDER
Upozornenie Skúšobnými pokusmi musíme najskôr zistiť, ktorý typ je vhodný na dosiahnutie želaného výsledku. Pri týchto skúšobných pokusoch je potrebné dávať pozor na to, aby zloženie betónu, postup výroby, časovanie, teplota tuhnutia, rovnako ako všetky ostatné výrobné parametre podľa možnosti čo najviac zodpovedali neskoršiemu výrobnému postupu.Odstupňovanie pre jednotlivé zrnitosti boli stanovené pri obsahu cementu 330 kg/m3. Pri cemente triedy CEM I 52,5 R bol obsah 270 kg/m3. Čím vyššia trieda cementu je použitá, tým menšie je hĺbkové pôsobenie. Hĺbkové pôsobenie sa zvýši pri znížení dávky cementu. To znamená, že hĺbku vymytia je možné ovplyvniť zmenou obsahu cementu. Začiatok tuhnutia by mal nastať najskôr po 1 hodine. Pri použití cementu CEM I 52,5 R a bieleho cementu doporučujeme dvojhodinový posun tuhnutia betónu (napr. s výrobkom Daratard® 25). Pri pretepľovanom debnení môže vyhrievanie nastať po 1 hodine tuhnutia betónu. Po oddebnení sa povrch betónu po celej ploche navlhčí, predtým ako bude vymývaný vysokotlakovým čističom. Doba medzi oddebnením a vymytím by nemala prekročiť 1 hodinu. Pred použitím vo výrobe výrobok odskúšať. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia