Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prísady do injektážných mált > Tricosal® 183

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (44kb)

TRICOSAL® 183

Prísada do injektážnych mált pre injektáž predpínacej výstuže v predpätom betóne s vyváženými expanznými vlastnosťami.


Prísada pre injektážne malty pre predpínaciu výstuž podľa EN 934-4: T2
Použitie TRICOSAL® 183 prísada pre výrobu injektážnych mált pre použitie do predpätého betónu.
Kompenzuje plastické zmrašťovanie a usadzovanie pri tuhnutí cementových injektážnych mált v kanáloch predpínacích systémov a zabezpečuje účinné spojenie medzi napnutou výstužou a ochranným kanálom s injektážnou maltou a zaisťuje ochranu pred koróziou napnutej výstuže betónových konštrukčných prvkov. Ďalšie oblasti použitia sú pri výrobe veľmi tekutej cementovej malty pre injektáž a dokonalé vypĺňanie dutín, napr. pri výstavbe tunelov, tehlových stien, pri zlepšovaní vlastností základových konštrukcií injektážou, napr. podpier základov, pri utesňovaní a injektáži prasklín v konštrukciách priehrad a hrádzí ako aj pri ochranných injektážach pre utesnenie a upevnenie podložia pri stavbách tunelov.
Technické použitie Účinná zložka Hliníkový prášok
Skupenstvo Sypké
Farba Svetlohnedá
Obsah tuhej látky > 95,0 m.-%
Sypná hmotnosť 920 ± 20 kg/m3
pH - hodnota 7,5 ± 1 (3% suspenzia)
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 0,50 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 2,0 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 25-kg vrece, 25-kg kartón (50 x 500 g)
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti TRICOSAL® 183 znižuje potrebné množstvo vody v čerstvej malte pri rovnakej konzistencii a skracuje čas zvlhčenia v porovnaní s maltou bez prísady. Stekucovací účinok TRICOSAL® 183 zlepšuje tekutosť injektážnej malty, čím sa dosiahne dôkladné vyplnenie aj tých najmenších dutín, štrbín a prasklín. Oddeľovanie vody je výrazne znížené. Tým sa pozitívne zlepšujú vlastnosti zatvrdnutej malty ako väčšia hustota, vyššia pevnosť a väčšia odolnosť proti mrazu. TRICOSAL® 183 spôsobuje zväčšenie objemu injektážnej malty vo fáze, keď je ešte čerstvá a tým kompenzuje prirodzené usadzovanie cementovej pasty pri tuhnutí.
Rozpínanie injektážnej malty prebieha vo fáze, keď je malta plastická, pod slabým tlakom a tým injektážna malta dokonale prenikne na všetky kontaktné plochy a do najmenších štrbín napínacieho systému. Riziko vzniku chybných miest , ktoré môžu byť príčinou korózie napínacej výstuže, je značne minimalizované.
Dávkovanie Injektážna malta sa musí miešať pomocou vhodnej miešačky. Všetky zložky sa musia do injketážnej malty dávkovať hmotnostne spravidla v poradí voda – cement – prísada. Prísadu doporučujeme pridávať až po predchádzajúcom dvojminútovom miešaní cementovej pasty. Minimálna doba miešania je štyri minúty. Príliš dlhá doba miešania môže pri vysokých teplotách spôsobiť tvrdnutie malty v nádobe. Pre zabránenie segregácie malty a tvorbe hrudiek je potrebné maltu neustále miešať.
Upozornenie TRICOSAL® 183 je vhodný pre použitie do injektážnych mált v predpätom betóne. Pri používaní prísad na injektáž v kombinácii s cementom so zníženým obsahom chrómu môže dôjsť k zmenenému priebehu tuhnutia alebo tvrdnutia.
Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa národných noriem. Platnosť od 03/2007


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia