Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prísady do injektážných mált > Tricosal® 187

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

TRICOSAL® 187

Prísada do injektážnych mált s vysokou tekutosťou.


Prísada pre injektážne malty pre predpínaciu výstuž podľa EN 934-4: T2
Použitie TRICOSAL® 187 prísada pre výrobu injektážnych mált pre použitie do predpätého betónu.
Kompenzuje plastické zmrašťovanie a usadzovanie pri tuhnutí cementových injektážnych mált v kanáloch predpínacích systémov a zabezpečuje účinné spojenie medzi napnutou výstužou a ochranným kanálom s injektážnou maltou, zaisťuje ochranu pred koróziou napnutej výstuže betónových konštrukčných prvkov. Ďalšie oblasti použitia sú pri výrobe veľmi tekutej cementovej malty pre injektáž a dokonalé vypĺňanie dutín, napr. pri výstavbe tunelov, tehlových stien, pri zlepšovaní vlastností základových konštrukcií injektážou, napr. podpier základov, pri utesňovaní a injektáži prasklín v konštrukciách priehrad a hrádzí ako aj pri ochranných injektážach pre utesnenie a upevnenie podložia pri stavbách tunelov.
Technické použitie Účinná zložka Hliníkový prášok
Skupenstvo Sypké
Farba Svetlohnedá
Obsah tuhej látky > 93,0 m.-%
Sypná hmotnosť 920 ± 20 kg/m3
pH - hodnota 7,5 ± 1 (3% suspenzia)
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 6,0 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 2,0 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 25-kg vrece, 25-kg kartón (50 x 500 g)
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti TRICOSAL® 187 znižuje potrebné množstvo vody (v čerstvej malte), oddeľovanie vody, zvyšuje tekutosť malty pri vysokých teplotách a kontrolované rozpínanie kompenzuje tuhnutie cementovej pasty.
Dávkovanie TRICOSAL® 187 sa dávkuje do zámesovej vody pred postupným pomalým pridávaním cementu. Minimálna doba miešania je štyri minúty. Pre zabránenie segregácie malty je potrebné maltu neustále miešať.
Upozornenie TRICOSAL® 187 je vhodný pre použitie do injektážnych mált v predpätom betóne. Pri používaní prísad na injektáž v kombinácii s cementom so zníženým obsahom chrómu môže dôjsť k zmenenému priebehu tuhnutia alebo tvrdnutia.
Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa národných noriem. Platnosť od 03/2007


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia