Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Plastifikátory > WRDA® 91

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (44kb)

WRDA® 91 D

Vysoko účinný plastifikátor s retardačným účinkom pre výrobu transportbetónu.


Plastifikátor do betónu podľa EN 934-2: T 2
Použitie WRDA® 91 D je určený na výrobu betónových stavebných dielov, železobetónu a predpätého betónu, na zlepšenie vlastností čerstvého a zatvrdnutého betónu. Je vhodný najmä na výrobu transportbetónu s rovnomernou konzistenciou, na plný rozsah stavieb v inžinierskom stavebníctve, pohľadový betón, čerpateľný betón, vodotesný betón, betón odolný voči chemicky agresívnemu prostrediu.
Technické použitie Účinná zložka Lignosulfonát
Skupenstvo Kvapalina
Farba Hnedá
Obsah sušiny 37,1 ± 1,9 m.-%
Hustota 1,21 ± 0,03 g/cm3
Bod tuhnutia cca. -1 °C
pH - hodnota 5,0 ± 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alkálie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 0,5 m.-%
Skladovanie Skladovať v originálnej dobre uzatvorenej prepravnej nádobe chránenej pred priamym slnečným žiarením a pôsobením mrazu. Zamrznutý výrobok je možné po rozmrazení a intenzívnom premiešaní znovu použiť.
Doporučené
dávkovanie
0,20 – 0,90 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1210-kg kontajner; 240-kg sud
Bezpečnosť Pri styku s pokožkou a očami môže dôjsť k podráždeniu, pozri kartu bezpečnostných údajov.
Doba použitia 12 mesiacov, pri dodržaní skladovacích podmienok v originálne uzatvorených nádobách
Vlastnosti WRDA® 91 D redukuje množstvo zámesovej vody. Betón sa stáva plastickejším a homogénnejším. Je ľahšie spracovateľný, s predĺženou dobou spracovateľnosti a zlepšuje sa čerpateľnosť betónu. Zabraňuje segregácii a odlučovaniu vody z betónu. Betón je hutnejší s ľahšou spracovateľnosťou. Pri dôkladnom spracovaní a správne navrhnutej konzistencii zamedzuje tvorbe hniezd s dôsledným vyplnením i komplikovaných tvarov debnenia. WRDA® 91 D umožňuje pri dôkladnom spracovaní zvýšenie kvality pohľadových plôch pri znížení nasiakavosti betónu, zvyšuje jeho odolnosť voči pôsobeniu mrazu a chemických látok. Pri vyššom dávkovaní resp. pri nižších teplotách môže dôjsť k oneskoreniu tuhnutia a tvrdnutia betónu bez negatívneho dopadu na konečné pevnosti betónu.
Dávkovanie Pri dávkovaní WRDA® 91 D na betonárni doporučujeme pridávať WRDA® 91 D súčasne so zámesovou vodou alebo ako poslednú zložku pri miešaní. Pri dodatočnom pridaní do autodomiešavača musí byť zaručené rovnomerné rozmiešanie tekutého prostriedku. Čas miešania min 1min/m3, najmenej však 5 minút.
Upozornenie Použitie vo výrobe po overení počiatočnou skúškou podľa EN 206-1. Platnosť od 01/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia